Ašičev dom

Ašičev dom in posestvo Grič
Vnanje Gorice, Na Brce 4, 1351 Brezovica

HIŠNI RED v Ašičevem domu

Temeljni namen in poslanstvo

Objekt in posestvo je pokojna dobrotnica ga. Marija Klemen (*1912 +1990) podarila kraju Vnanje Gorice z namenom, da posestvo koristi soseski in širši skupnosti. Da bi zavarovali ta namen, je posestvo vpisano v last Župnije Brezovica, Starovaška 19, 1351 Brezovica. Na Markovo 25.4.1993 je bilo tu ustanovljeno društvo podeželske mladine, ki se je pozneje preimenovalo v Občinsko društvo podeželske mladine Brezovica. Istega dne se je hiša imenovala Ašičev dom, v spomin na največjega zeliščarja 20. stoletja p. Simona Ašiča in g. dekana Franceta Dularja, ki je pred tem odšel iz Brezovice v Stično. Od tu se je začela in se še razvija mreža varnih poti, poimenovanih Ašičeve poti ki so po Sloveniji označene z rumeno zelenimi markacijami. Z vsako novo generacijo mladih pridobiva dom širino, nov mladostniški pridih, prinaša nove priložnosti in množi vsem blagodejno pozitivno energijo.

Na Župnijskem pastoralnem svetu Brezovica je sprejet sklep, da za hišo skrbi ključar. Do sedaj so dom obiskale že mnoge organizirane skupine in čez vikend ali teden raziskovale in spoznavale bogastvo naravne in kulturne dediščine sredi Krajnskega parka Ljubljansko barje. Ašičev dom je tudi odprto zavetišče za romarje in popotnike in se povetuje tudi na področju turizma. V objektu imajo skladišče Škofijska Karitas, SKAM in Izidor Zidar. Vedno pa je na razpolago tudi domačim skavtinjam in skavtom Ostrorogega jelena.

Dopolnitev ponudbe Ašičevega doma je soseščina Brce s centrom Brce, igriščem Predale, poligonom Veliki vrh, staro vaško jedro, Gulč s cerkvijo Svete Trojice in opuščenimi kamnolomi ter Ljubljansko barje.

AŠIČEVA POT

Vnanje Gorice, 16. 2. 2016
Drago Stanovnik, 051 344 688

About

View all posts by