Vnanje Gorice, Sveta Trojica

 

Na barjanskem osamelcu južno od Brezovice imenovanem »Gulč«, stoji prijazna cerkev od leta 1526 posvečena v čast sv. Trojici – sv. Duhu. Pred tem naj bi bila posvečena sv. Boštjanu, kar priča tudi kip v stranskem oltarju, kjer stoji podoba sv. Boštjana. Oltar je bil posvečen leta 1602, ko so se vaščani zaobljubili, da bodo postavili oltar sv. Boštjana, če bo morilska šiba kuge prenehala – in kuga je prenehala.

Leta 1631 je imela cerkev dva oltarja. Glavni oltar je bil posvečen sv. Duhu in imel staro malo sliko. Stranski, kot rečeno, pa je bil posvečen sv. Boštjanu. Cerkev je bila temna, saj je imela samo eno okno. V zvoniku sta bila dva zvonova, okoli cerkve pa posvečeno, obzidano pokopališče. Zato je bil škofov odlok sledeč: »Za glavni oltar naj se vse potrebno oskrbi, a stranski naj se odstrani; kamenje pa naj se zloži na pokopališčni zid. Na pokopališču naj se postavi železen ali vsaj lesen križ.« Nato Valvasor napiše, da je imela cerkev tri oltarje: sv. Trojice, sv. Marije in sv. Boštjana. Podobno kot pri brezovški cerkvi, so vaščani raje postavili še en oltar, kot pa da bi edinega podrli.

Cerkev je bila trikrat predelana. Tretjič leta 1896, ko so jo podaljšali za 3,4 m, tako da meri sedaj 19,7 m. V prezbiteriju je široka 4,65 m, v ladji pa 7,04 m. V tlorisu ima podobo pravokotnika. Ima dva vhoda; glavni je pod zvonikom, stranski pa vodi v cerkev skozi zakristijo. Novo ostrešje so napravili leta 1878.

Slikar Ivan Šubic je leta 1870 poslikal cerkev. V prezbiteriju, na desni strani, je naslikal učenca, ki potujeta z Gospodom v Emavs, ter Jezusa, ki izroča sv. Petru vrhovno oblast. Na levi pa vidimo Mojzesa, ki je v sveti jezi, nad malikovanjem izraelskega ljudstva, vrgel tabli z Božjimi zapovedmi ob tla, ter beg svete družine v Egipt. V ladji sta na desni strani sv. Andrej in sv. Matija, na levi pa sv. Jedert in sv. Uršula. Na stropu ladje so tri podobe, na katerih vidimo Boga Očeta, oznanjenje Devici Mariji ter kralja Davida.

Cerkev ima tri oltarje. V glavnem je podoba sv. Trojice, na straneh stoje štirje evangelisti. Na levi sv. Matej, in sv. Marko na desni pa sv. Luka in sv. Janez. Na vrhu stebrov stojita na desni sv. Štefan in na levi sv. Vincencij. Na mizi je lesen, belo barvan tabernakelj.

Desni stranski oltar je posvečen sv. Boštjanu, katerega kip je na sredi oltarja. Na strani je kip sv. Jakoba. Kip sv. Florijana pa je bil prenesen nazaj v gasilski dom. (Na to mesto naj bi postavili kip blaženega Antona Martina Slomška, ki je že naročen) . Na mizi je podoba Srca Jezusovega. V levem stranskem oltarju je kip Marije Kraljice. Na straneh pa sta sv. Rok in sv. Silvester. Na mizi je podoba Srca Marijinega. Oltarja sta bila narejena leta 1856 in istega leta tudi blagoslovljena.

V cerkvi je bila tudi preprosta, a lična prižnica, pri vratih pa majhen kamnit kropilnik. Na desni strani prezbiterija je prizidana majhna zakristija, nad katero je oratorij.

Pri vhodu je lep, 40 m visok zvonik, ki je bil sezidan leta 1896. Zidani del zvonika je visok 22,8 m, streha 13,1 m, jabolko in križ pa 4,1 m. Od leta 1896 ima cerkev štiri zvonove in od leta 1899 je v zvoniku tudi ura, ki sedaj počiva, saj je bitje električno.

Pokopališče je bilo blagoslovljeno že leta 1602 in večkrat širjeno. Podoba Križanega na pokopališču ima na podstavku vdolbene besede: »Jezus, usmili se jih! 1879«

Leta 1976 se je začela prenova cerkve s smernicami koncila. Tega leta je bila cerkev prebeljena, vzidana so bila nova okna in urejena je bila razsvetljava. Postavljena je bila tudi nova spovednica.

Leta 1977 je škof Lenič blagoslovil križev pot na obeh stranskih stenah, ki ga je izdelal akademski slikar Izidor Mole. Posebnost križevega pota je, da ima 15 postaj (vstajenje) in visi po načrtih arhitekta Kvaternika v obliki križa. Postavljena je tudi nova spovednica.

Leta  1979 je bilo urejeno avtomatsko električno bitje in zvonjenje. Prvo verzijo sta naredila g. Bonča in g. Rant ob pomoči domačinov. Sedanjo računalniško obliko bitja, pritrkavanja in zvonjenja je izdelal g. Bavcon. Vzdržuje in programira pa jo D. Stanovnik.

Od leta 1984 sta nov oltar in ambon, obogatena z intarzijami Staneta Vrbančiča in obrnjena proti ljudstvu. V okviru akcije oživljanja vasi in zaupanja med ljudmi je bilo leta 1990 najprej prenovljeno ostrešje cerkve, leta 1991 streha zvonika in fasada ter leta 1992 kupljen nov mali zvon, z napisom: »Kraljica miru izprosi nam medsebojno ljubezen« in »Vrnimo življenje v naše vasi in zaupanje med ljudi 1992«. Od tega leta dalje je tudi računalniško zvonjenje, bitje in potrkavanje. Leta 1994 je asfaltirana cesta do cerkve in 1997 prepleskana cerkvena notranjost  ter zunanja fasada. Leta 1998 dokupljeno in urejeno zemljišče za parkirišče na južni in dokupljeno zemljišče pri parkirišču zahodni strani cerkve. Leta 1999 je postavljen nov križ pred cerkvijo na primernejšem mestu, med vhodoma na pokopališče in v cerkev (prejšnji križ pa prestavljen na križišče Podpeške ceste s ulico Pod Supotom, kjer je bil odstranjen po vojni).

Leta 2013 je nadgrajeno ozvočenje v in okoli cerkve.

Od leta 2014 dalje so Led žarnice tudi v drugih svetilkah, razen v reflektorjih

Za Božič 2015 je Andreja Marinko naredila nove jalice, stranska oltarja pa sta dobila novo LED osvetlitev.

Za žegnanje 2016 na novo osvetljen tudi ambon.

Da je v našem svetišču vedno kaj novega, smo hvaležni prizadevnim domačinkam in domačinom ter ključarjema in seveda našim duhovnikom, ki imajo vedno posluh za izboljšave.

Vir: Kronika Župnije Brezovica, ki jo je 1907 leta napisal učitelj Josip Novak in brošura, izdana 2002, ob 300 letnici župnije.

About

View all posts by