Zgodovina župnije

Zgodovina župnije BREZOVICA, zapisal Josip Novak, leta 1907

Najstarejše poročilo župnijski cerkvi je v zapisniku o dragocenostih, ki so se leta 1526 na ukaz nemškega cesarja Ferdinanda I. cerkvam pobrale in v času turških vpadov prekovale v denar. Cerkvi so vzeli en bakren kelih, to pa je tudi vse, kar se nam je ohranilo o brezoviški cerkvi. Kdaj je bila cerkev prvič pozidana, tega ni mogoče dognati. Prav tako ni ohranjeno nobeno poročilo, ki bi nam povedalo, kakšna je bila prvotna cerkev.

Iz leta 1631 je poročilo knezoškofa Rainalda Scarlichija, ki je imel na Brezovici cerkveno vizitacijo. V zapisniku je moč prebrati, da je imela cerkev dva oltarja. Glavni, posvečen oltar sv. Antona z lepo sliko in stranski, neposvečen in prazen. Cerkev je bila temna predvsem zaradi majhnih oken. Imela je dva zvona ter posvečeno in z zidom obdano pokopališče. Zato se je takratni škofov odlok glasil: »Za cerkev in oltar se mora vse potrebno oskrbeti; napraviti se morata dve večji okni, in sicer tako, da se za zračenje lahko odpirata, stranski oltar pa se mora podreti in kamenje zunaj na pokopališčni zid spraviti.« Iz Valvasorjevega zapisa približno 60 let pozneje pa je razvidno, da Brezovčani niso podrli stranskega oltarja, temveč so ga uredili in naredili celo več. Na drugi strani so naredili nov oltar. Tako je imela cerkev tri oltarje, ki so bili posvečeni sv. Antonu puščavniku, sv. Egidiju in Mariji Materi božji.

Leta 1741 so župljani sezidali popolnoma novo cerkev, ki pa zaradi kasnejših pozidav, sedanji cerkvi ni več podobna. Zanimivo pa je, da so jo posvetili več kot trideset let kasneje, ko jo je 9. junija 1774 posvetil knezoškof Herberstein. Ker pa se je število vernikov večalo, so začeli razmišljati o povečanju cerkve.

Delo se je pričelo leta 1857 na dan sv. Jurija, ko so podrli star zvonik in sprednjo steno. Še isto leto so cerkev podaljšali in zgradili nov zvonik. Leta 1858 so pokrili zvonik. Ker pa župljani še vedno niso bili zadovoljni s svojo cerkvijo, so se leta 1862 lotili prezbiterija in zakristije. Oboje so najprej popolnoma podrli nato pa povišali za slab meter. Ravno tako so za 1 m povišali ves cerkven zid in napravili novo ostrešje.