Hišni red v Ašičevem domu

Hišni red Ašičevega doma in posestva Grič
(Vnanje Gorice, Na Brce 4, 1351 Brezovica)

OSEBNA IN SPLOŠNA VARNOST TER SKRB ZA HIGIENO V DOMU

 1. Vsak skrbi za varnost, red in čistočo. Pripomočki za to so v prostoru pod stopnicami.
 2. Po sobah se uporablja hišne copate.
 3. Prostore, tla in pohištvo čistijo uporabniki sami.
 4. Smeti se ločujejo in odložijo v kontejner na EKO otoku.
 5. Za poškodbe uporabnikov je odgovoren vsak sam.
 6. V sobah je prepovedano shranjevanje hrane.
 7. V domu se vodi domska knjiga prisotnosti, zapažanj in predlogov, ki je v sobi proti vasi.
 8. Spoštuje se nočni mir med 22:00 in 7:00, razen napovedanih aktivnosti po programu.
 9. Vsak je odgovoren za lastne stvari in sam odgovarja za krajo, izgubo ali škodo.
 10. Povzročitelju se zaračuna namerno povzročena škoda ali kraja.
 11. Uporabniki morajo imeti pri sebi osebni dokument za identifikacijo.
 12. V hiši in na posestvu je prepovedano uživati alkohol, tobak in druga mamila. V kolikor se to pojavi, se obvesti lastnika, ključarja in policijo.

 POŽARNA VARNOST

 1. Požarni red in zasilni izhodi so jasno označeni.
 2. Poučite se o lokaciji gasilnikov in požarnih alarmov.
 3. Uporaba grelcev in naprav, ki oddajajo toploto je dovoljena samo v veži in kuhinji.
 4. Upoštevajte požarni red in navodila odgovornega osebja.
 5. Izven doma se lahko kuri le na za to predvidenih lokacijah in ob primernem vremenu.

PREVERJANJE UPOŠTEVANJA HIŠNEGA REDA

Pravico, da ob katerem koli času preverijo upoštevanje hišnega reda v vseh prostorih Ašičevega doma in na posestvu Grič, brez predhodnega dovoljenja uporabnikov imajo: lastnik, ključar, in odgovorni voditelji organiziranih skupin uporabnikov.

V PRIMERU NEUPOŠTEVANJA HIŠNEGA REDA

Vas lahko katera koli od zgoraj naštetih oseb:

 • odstrani iz prostorov in vam prepove nadaljnji vstop,
 • začasno zaseže vašo lastnino,
 • zaračuna nastalo škodo in
 • pokliče ključarja, lastnika ali policijo.

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavo v dom in sprejem opravi skrbnik doma in ključar (Drago Stanovnik 051 344 688), Na Brce 27. Na tem naslovu se nahaja tudi ključ. Vsak, ki prevzame ključ se tudi vpiše v knjigo prisotnosti, ki je na okenski polici v prostoru proti vasi.
V domu se vsak zadržuje na lastno odgovornost in biva le ob predhodni najavi. Stroški 7 € na dan po osebi se razumejo kot prostovoljni prispevek za izboljšanje pogojev bivanja v domu in centru.

Ta hišni red se po potrebi še spreminja in dopolnjuje tako, da bo pripomogel k izboljšanju kvalitete sobivanja.

Za dodatna pojasnila lahko pokličite  051 344 688 (Drago Stanovnik, skrbnik) ali 040 395 942 (g. Jožef Poje, župnik)

Vnanje Gorice, 16. 2. 2016

About

View all posts by