Oznanila – 6. velikonočna nedelja – 14. maj 2022

Ponedeljek, 15. maj, prvi prošnji dan pred Gospodovim vnebohodom,  ob 19.00 v Dragomerju  s procesijo od križa do cerkve, kjer bo sv. maša.

Ponedeljek, 15. maj, ob 19.00, začetek drugega dela birmanske devetdnevnice. Drugi del devetdnevnice bo vsak večer ob 19.00 od ponedeljka do vključno četrtka, 18. maja. K njej povabljeni vsi birmanci, starši in botri.

Ponedeljek, 15. maj, ob 18.00, srečanje staršev, botrov in birmancev z birmovalcem g. škofom Francijem Šuštarjem v župnijski cerkvi.

Ponedeljek, 15. maj, po sveti maši je srečanje z vsemi skupinami in župnijskimi sodelavci z g. škofom birmovalcem Francijem Šuštarjem v dvorani Marijinega doma. Povabljeni vsi organisti, zborovodje vseh pevskih zborov, pevci, pritrkovalci, sodelavci Karitas, bralci božje besede, izredni delivci sv. obhajila, ključarji, krasilci in čistilci cerkva in kapele, ministranti, liturgični sodelavci, animatorji, skavti, bratje in sestre neokatehumenske poti.

Torek, 16. maj, drugi prošnji dan,  ob 19.00 na Brezovici. In birmanska devetdnevnica.

Sreda, 17. maj, tretji prošnji dan,  ob 19.00 na Logu s procesijo od križa pri glavni cesti do cerkve na gričku, kjer je sv. maša v cerkvi. Birmanska devetdnevnica je ob 19.00 na Brezovici.

Četrtek, 18. maj, praznik Gospodovega vnebohoda, to je štirideseti dan po veliki noči. Sveti maši sta ob 8.00 in ob 19.00 na Brezovici.

Sobota, 20. maj, ob 10.00, obhajanje zakramenta svete birme.

About

View all posts by