Nameni svetih maš od 18. do 23. januarja 2016

18. 1. PON sv. Marjeta Ogrska BR 19 + Ana in ++ starši Dolinar in ++ Zdešar
19. 1. TOR sv. Makarij, opat BR 19 + oče Franc Ložar, 15. obl.
20. 1. SRE sv. Fabijan in Boštjan BR 19 + Stane Kvaternik, 2. obl.
21. 1. ČET sv. Neža, mučenka BR   8 + Anton Felc
22. 1. PET sv. Vincencij (Vinko) BR 19 + Marijan Zibelnik, 2. obl.
23. 1. SOB sv. Henrik, duh. BR 19 + Jože Rihtar, obl. in ++ Severjevi
+ Rafael Skodlar
+ Marija Čuden, obl. in ++ Čuden
+ Marjan Filipič, obl.
24.1. NED 3. nedelja med letom BR   7 za žive in pokojne župljane
sv. Frančišek Saleški, LG  8.30 ++ starši Pleško
škof + Anton Osredkar, obl. ter Marija in Anton Bajc
+ Pavla Prah, 7. dan
  VG 8.30 v zahvalo za 50 let sv. zakona
+ Milka in Franc Čuden in
+ Frančiška Mrak
  + Ivanka in Franc Rožnik
  + Marjan Bolka
  + Frančiška in Ivan Zdešar
  BR  10 + Angela Lenaršič
  + Franc Popit

About

View all posts by