Nameni svetih maš od 11. do 17. januarja 2016

11. 1. PON sv. Pavlin Oglejski BR 19 v zahvalo in po namenu
12. 1. TOR sv. Tatjana, mučenka BR 19 + Francka in France Ivančič,obl.
13. 1. SRE sv. Hilarij, škof BR 19 ++ starši Tomšič in Žakelj
Bogu hvala za rojstvo +pravnukinje
14. 1. ČET sv. Oton, redovnik BR   8 + Anton Felc
15. 1. PET sv. Absalom, škof. BR 19 na čast Svetemu Duhu za zdravje
+ Anton Popit, obl.
16. 1. SOB sv. Marcel, papež celodnevno BR   8 ++ starši Franc in Marija Galetti ter bratje Galetti
češčenje                            ! BR 10 za zdravje na duši in na telesu
Najsvetejšega BR 19 + Marija Oven, obl. in Jože
  + Anton Remškar, ++ starši Remškar in Gantar ter + Matjaž Jeršin
  + Štefanija in Rudolf Tekavčič
  + Andrej Rotar
  + Anton Žniderič
17. 1. NED Antonova nedelja  BR   7 za žive in pokojne župljane
sv. Anton Puščavnik LG  8.30 ++ Gromovi
redovnik VG 8.30 + Izidor Smrtnik, obl.
  + Ana Urbančič
    + Alojz Kuclar
+ Viktor Brolih
+ Jože Lohkar
  BR  10 + Anton Felc
  + Cilka in Franci Starkež

About

View all posts by