MINI SVETOPISEMSKI MARATON

Letos bo v župniji Brezovica mini svetopisemski maraton v četrtek 20. januarja 2022, ki se bo začel z jutranjo sveto mašo ob 8.00. Začeli bomo s sprevodom Svetega pisma na začetku svete maše. Po končani sveti maši bomo pričeli z branjem Svetega pisma nove zaveze pri ambonu.

Na mini svetopisemskih maratonih začnemo z Matejevim evangelijem in do koder pridemo v enem dnevu. Branje bomo zaključili z večerno sveto mašo ob 19.00.

Branje Svetega pisma bo razdeljeno na ure. V cerkvi zadaj bo  seznam na voljo že nekaj dni  pred mini svetopisemskim maratonom in nanj se lahko vsakdo vpiše sam.

Posamezni bralec prebere eno poglavje in potem se vrne na sedež, ter prepusti mesto naslednjemu bralcu znotraj skupine oz. iz seznama, ki bere naslednje poglavje in tako daljej, dokler ne pridejo na vrsto vsi navzoči bralci in pride prvi bralec v skupini ponovno na vrsto. Ko spoštljivo pristopi k Svetemu pismu, vsak bralec napove, katero svetopisemsko knjigo in katero poglavje bo bral. Primer: »Pismo Rimljanom, 8. poglavje«, saj to pomaga pri orientaciji novim poslušalcem. Spredaj naj bo na voljo nekaj izvodov Svetega pisma, s pomočjo katerih lahko poslušalci sledijo bralcu. Posameznik lahko pride nenapovedano in prebere samo eno poglavje in gre, če nima več časa. Tako ni potrebno, da mora ostati vso uro oz. da mora prebrati več poglavij.

Lepo vabljeni bralci beril, zakonske skupine, molitvene skupine, animatorji, skavti, člani ŽPS, družine …

About

View all posts by