veroučna obvestila – za starše in otroke

Cvetna nedelja – 25. marec 2018 – blagoslov zelenja pri nedeljski sveti maši. Letos bomo prisluhnili poročilu o Gospodovem trpljenju po zapisu evangelista Marka. Po cvetni nedelji vstopimo v veliki teden, ki dobi poseben pomen v zadnjih treh dneh: veliki četrtek, veliki petek in velika sobota.

Veliki četrtek: Sveta maša ob 9h samo v ljubljanski stolnici. Zvečer ob 19h sveta maša na Brezovici. Po maši molitev z Jezusom na Oljski gori. Na veliki četrtek popoldan ni verouka, ker se veroučenci udeležijo večerne svete maše. To je prvi dan birmanske devetdnevnice za birmance, starše in botre ter dan priprave na prvo sv. obhajilo letošnjih prvoobhajancev.

Veliki petek: Ob 15h molitev križevega pota v cerkvi na Brezovici. Obredi velikega petka ob 19h na Brezovici. Po obredih je molitev pred Božjim grobom. Drugi dan birmanske devetdnevnice.

Velika sobota: Blagoslov ognja na vrtu ob 6h in nato blagoslov vode v cerkvi. Blagoslovljen ogenj lahko kdorkoli prevzame na župnijskem vrtu, prav tako blagoslovljeno vodo v cerkvi.

Češčenje Jezusa v Božjem grobu:        8h   Dragomer,     9h   Log,   10h   Vnanje Gorice,   11h   Brezovica

Blagoslov velikonočnih jedil:  Dragomer: 13h,       Log: 14h,    Vnanje Gorice: 15h,    Brezovica: 16h, 17h in 18h.

Velikonočna vigilija ob 20h na Brezovici. Najslovesnejše bogoslužje v vsem cerkvenem letu. Tretji dan birmanske devetdnevnice.

Velika noč: Velikonočna procesija ob 6:30 na Brezovici. Sveta maša je po procesiji in ob 10:30 na Brezovici, ob 9:00 na Logu (kapela) in v Vnanjih Goricah. Četrti dan birmanske devetdnevnice.

VEROUČNA SREČANJA bodo v ponedeljek, 26.3. in torek, 27.3. V četrtek, 29.3., je le obisk svete maše ob 19h. Naslednje veroučno srečanje je v torek, 3.4.2018.

 

VEROUK    BREZOVICA   2017/2018

V razpredelnici je urnik verouka za šolsko leto 2017/2018 in kateheti, ki bodo verouk poučevali ter potrebni učbeniki, delovni zvezki, liturgični zvezki.

Učbenike si lahko sposodite tudi od starejših otrok, pozorni bodite le na naslov učbenika (št. učbenika je lahko še iz obdobja osemletke). Delovni in liturgični zvezek pa je vsako leto nov za vsakega otroka. Celoletni prispevek za verouk s katerim se povrne potne stroške katehehistinjam, dar za katehetsko uro, ogrevanje in vzdrževanje prostorov je: 20 € za prvega otroka, 15 € za drugega in 10 € za tretjega otroka.

PRVI TERMIN DRUGI TERMIN
1. r. Torek ob 17hMartina Jerina

Učilnica Marije Goretti – 1. nadstropje
Četrtek ob 17hMateja Seliškar

Učilnica A. M. Slomšek  – spodaj levo
                                                                                                                                             PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO – 8€    (učbenika ni)

Liturgični zvezek – 4€

2. r. Torek ob 17hDarja Pleško

Antonova dvorana

Četrtek ob 17hNeža Novak

Učilnica Lojze Grozde – spodaj desno

Delovni zvezek: PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – 8€   in   Liturgični zvezek – 4€
3. r. Torek ob 17h – g. župnik

Učilnica Lojze Grozde – spodaj desno

Četrtek 18hMateja Seliškar

Učilnica A. M. Slomšek – spodaj levo

Delovni zvezek: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – 10€      in        Liturgični zvezek – 4€
4. r. Ponedeljek ob 16hKarmen Rus

Učilnica A. M. Slomšek – spodaj levo

Četrtek ob 18h – Neža Novak

Učilnica Lojze Grozde – spodaj desno

Učbenik: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – 8€,   Delovni zvezek: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – 4€   in  Liturgični zvezek – 4€
5. r. Ponedeljek 17hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Četrtek 18hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Učbenik: ZNAMENJA NA POTI K BOGU – 8€,   Delovni zvezek: ZNAMENJA NA POTI K BOGU – 4€  in   Liturgični zvezek – 4€
6. r. Ponedeljek ob 18hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Četrtek ob 17hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Učbenik: SKUPAJ V NOVI SVET – 8€,   Delovni zvezek: SKUPAJ V NOVI SVET – 4€  in  Liturgični zvezek – 4€
7. r. Ponedeljek ob 16hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Četrtek ob 15hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Učbenik: KDO JE TA? – 8€,   Delovni zvezek: KDO JE TA? – 4€   in   Liturgični zvezek – 4€
8. r. Ponedeljek ob 15hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Četrtek ob 16hMarija Dular Kepic

Antonova dvorana

Učbenik: V ŽIVLJENJE – 8€,   Delovni zvezek: V ŽIVLJENJE – 4€  in  Liturgični zvezek – 4€
9. r. Ponedeljek ob 16hg. župnik

Učilnica Lojze Grozde – spodaj desno

Torek ob 18hg. župnik

Učilnica Lojze Grozde – spodaj desno

Učbenik: PRIDI SVETI DUH – 8€,   Liturgični zvezek – 4€  in   navaden šolski zvezek s črtami (priporočeno A4, največ 40 listni)

 

About

View all posts by