Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA NA VÉLIKO SOBOTO DOMA:

 1. Znamenje križa
 2. Desetka rožnega venca ali druga primerna molitev (če so majhni otroci npr. Sveti angel …)
 3. Božja beseda
  Berilo iz 2. Mojzesove knjige
  Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjánskega duhovnika. Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pus@njo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal GOSPODOV angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel: »Moram stopi@ tja in si ogleda@ to veliko prikazen, kako da grm ne zgori!« Ko je GOSPOD videl, da prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel: »Mojzes, Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.« Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si sandale z nog, kaj@ kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!« Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kaj@ bal se je gleda@ v Boga.
  To je božja beseda. Bogu hvala.
 4. Prošnje:
  Nebeški Oče, svojega Sina si žrtvoval za nas in tako pokazal, da tvoja ljubezen ne pozna meja, zato te prosimo: – Za vse verne, naj jih velikonočni prazniki utrdijo v veri. – Prosimo te, usliši nas. – Za duhovnike, da bi zvesto oznanjali odrešenje, ki prihaja po Jezusu Kristusu. – Za trpeče in s@skane, predvsem bolne in okužene s koronavirusom, naj ne obupajo, ampak doživijo očiščujočo moč trpljenja. – Za vse, ki bolnim strežejo in jim pomagajo. – Za vse nas tukaj zbrane, naj nas Sve@ Duh napolni z ognjem svoje ljubezni do Boga in bližnjega.
 5. Skupaj zmolimo Očenaš.
 6. Blagoslovna molitev nad ognjem:
  MOLIMO. SVETI BOG, V GOREČEM GRMU SI RAZODEL SVOJE VELIČASTVO IN PO JEZIKIH, KI SO BILI KAKOR PLAMENI, OPOZORIL NA PRIHOD SVETEGA DUHA. PROSIMO TE, BLAGOSLOVI TA OGENJ, DA NAM BO V TEH VELIKONOČNIH PRAZNIKIH ZNAMENJE TVOJE BLIŽINE, V NAŠIH SRCIH PA PRIŽGI OGENJ LJUBEZNI, KI NIKOLI NE UGASNE. PO KRISTUSU, NAŠEM GOSPODU. AMEN.
 7. Ogenj pokropimo z blagoslovljeno vodo, če je nimamo, lahko z navadno.
 8. Blagoslov zaključimo z znamenjem križa, lahko tudi zapojemo postno pesem.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL DOMA:

 1. Znamenje križa
 2. Desetka rožnega venca ali druga primerna molitev (če so majhni otroci npr. Sve> angel …)
 3. Božja beseda
  Iz svetega evangelija po Janezu
  Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.
  To je Kristusov evangelij
 4. Prošnje: Vsemogočni Bog, ko slavimo smrt in vstajenje tvojega Sina, te prosimo: – Za vesoljno Cerkev, naj se utrjuje v veri v vstalega Kristusa. – Prosimo te, usliši nas. – Za vse ljudi, ki iščejo Boga, naj odkrivajo v Kristusu svojega Odrešenika. – Za naše družine, naj živijo v slogi, miru in medsebojni ljubezni. – Za vse bolne in prestrašene in za vse, ki jim pomagajo in jih tolažijo.
 5. Skupaj zmolimo Očenaš.
 6. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil: MOLIMO. BOG, NAŠ OČE, OD TEBE SO VSE DOBRINE, OD TEBE JE VSE, KAR SMO IN KAR IMAMO. BLAGOSLOVI TA KRUH, MESO, PIRHE, HREN IN VSE TE JEDI IN NAS NAUČI, DA BOMO V TVOJIH DAROVIH GLEDALI TVOJO NESKONČNO LJUBEZEN. VSI, KI JIH BOMO UŽIVALI, NAJ SE VESELIMO TELESNEGA IN DUŠNEGA ZDRAVJA. PO KRISTUSU, NAŠEM GOSPODU. AMEN.
 7. Jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo, če je nimamo, lahko z navadno.
 8. Blagoslov zaključimo z znamenjem križa, lahko tudi zapojemo postno pesem.

BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA ZAJTRKA
Znamenje križa. Oče naš, lahko dodamo tudi kako molitev z majhnimi otroci.
Blagoslovna molitev: MOLIMO. NEBEŠKI OČE, BLAGOSLOVI TA VELIKONOČNI ZAJTRK. NAJ NAS VELIKONOČNI PRAZNIKI TAKO PRENOVIJO, DA BOMO VEDNO BOLJ HREPENELI PO DUHOVNI HRANI TER JO NAŠLI V TVOJI BESEDI IN SVETI EVHARISTIČNI SKRIVNOSTI. PO KRISTUSU, NAŠEM GOSPODU. AMEN.

Nagovor župnika na letošnjo veliko soboto v župniji Brezovica.

Blagoslov velikonočni jedi ob 12.00 uri na radiu Ognjišče. Prenos velikonočne vigilije iz stolnice v Murski Soboti (škof Peter Štumpf) je ob 20.00 uri na radiu Ognjišče.

Prav tako bo v živo prenos velikonočne vigilije iz stolnice sv. Nikolaja v Murski Soboti ob 20.00 uri na Exodus tv.

About

View all posts by