Razmišljanje za mesec september

Petje pri bogoslužju

»Veselil se bom v Gospodu, naj mu bo prijetna moja pesem« (Ps 104, 34).

Srečanje otroških pevskih zborov, Rakovnik, 3. februar 2019

Odkar se v molitvi zatekamo k Bogu, je v našem bogoslužju prisotna tudi pesem. Pesmi so tesneje povezane z našimi čustvi kot govorjena beseda in globlje nagovarjajo človeka – tako tistega, ki poje, kot tistega, ki posluša. Sveti Avguštin je vedel, da se naša duša pri petju lažje in bolj zaupno odzove, zato je napisal: Kdor poje, dvakrat moli.

V Cerkvi se je v teku stoletij nabral velik zaklad liturgične glasbe, ki sega vse od hvalnic do žalostink in od povsem preprostih melodij do najbolj kompleksnih glasbenih del. Kot imajo naša čustva in razpoloženja mnogo odtenkov in prehajajo druga v drugo, so se tudi v bogoslužju oblikovale različne glasbene oblike, s katerimi kličemo Boga in se povezujemo z njim. Človek je vedno iskal način, kako bi svoje življenje prelil v zvok. Iskal je, kako bi z glasbo Bogu še bolj zaupno izpovedal svoje veselje in bolečino, ljubezen in strah, upanje in hvaležnost.

Cerkveno bogoslužje je zasnovano tako, da so k petju povabljeni vsi verniki. Petju so namenjeni odpevi med mašo, ljudske pesmi, petje litanij, križevega pota in še mnogo drugih. Toda mnogo ljudi si ne upa peti. Bojijo se, da nimajo dovolj posluha, čeprav za molitev in sodelovanje pri ljudskem petju posluh ni potreben. Lepše je, če cerkev zadoni v – čeprav nekoliko razglašenem, a polnem petju, kot če poje le peščica izbranih glasov. Skupno petje tudi ustvarja vzdušje povezanosti, ko pesem, molitev in s tem naše življenje skupaj prinašamo pred Boga.

Del bogoslužja pa je namenjen zahtevnejšim skladbam. Gre za glasbena dela, ki zahtevajo več glasbenega znanja, nadarjenosti, vaje, pogosto pa tudi duhovne globine in zrelosti pri interpretaciji. Pri takih skladbah večina navzočih postane poslušalci. Pustijo se nagovoriti preko glasbenikov in pevcev, ki s svojimi darovi oznanjajo Boga ter posredujejo Božjo lepoto.

V naši župniji delujejo štirje župnijski pevski zbori, ki letošnjo jesen z veseljem vabijo nove pevce, da se jim pridružijo. Trije se srečujejo na Brezovici: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor in odrasli mešani pevski zbor. Drugi odrasli mešani pevski zbor pa se srečuje na Logu.

Sveti Avguštin je rekel: Cantare amantis est (Petje je sposobnost tistega, ki ljubi). S tem nam je želel povedati, da so pesmi plemenit način, preko katerega se izrazi tudi ljubezen. Izrazi in podari se Bogu, svetu ter bratom in sestram v občestvu. S petjem tako že vnaprej doživimo utrinek večnega življenja, ki si ga je sveti Avguštin predstavljal kot donečo in neminljivo hvalnico, v katero bomo zajeti prav vsi.

About

View all posts by