Razmišljanje za mesec januar

Očistiti življenje

Naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju  in vsakršnem dojemanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan.(Flp 1,9-10)

Januar je mesec, ko želimo začeti na novo. V svoje življenje želimo vnesti vse tiste spremembe, zaradi katerih bomo boljši, uspešnejši, bolj zdravi, srečnejši. Mnogo misli in želja izrečemo drug drugemu in mnogo je takih, ki jih sklenemo v sebi in jih v novem letu nameravamo začeti živeti drugače. Toda čeprav so sklepi trdni in želje močne, večino od nas slej ko prej ujamejo pasti vsakdanjika, ustaljenega življenja ter poznanih odnosov in navad, zaradi katerih ugotovimo, da so se svojih sklepov dlje časa držali samo najbolj vztrajni.

Ljudje imamo radi mejnike. Časovni mejniki posebej jasno razmejijo čas in s tem naše življenje na dva dela – čas, ki je minil, in s sabo odnesel vse težavno ter čas, ki je pred nami, nov čas, čas upanja in želja po boljšem. Novo leto je že stoletja časovni mejnik, za katerega se zdi, da ima največjo moč s seboj odnesti staro in podariti novo. Človekova želja po prenavljanju in očiščenju je želja po življenju, ko bi spet našli skladnost svojega duha in urejenost odnosov z drugimi; po življenju, ki ga ne bodo več usmerjale razvade ali ga celo vodil greh. Človek želi biti notranje svoboden in posedovati tisto moč življenja, ki ga bo delala zadovoljnega in ustvarjalnega. Želi biti srečen, zato vedno znova išče tisti zagon, ki bi mu pri tej prenovitvi pomagal.

A moči za očiščenje ni v zunanjem mejniku. Moči za novo nam ne prinese zgolj novo leto, nov dan na novem koledarju, ali čas, ki ga zapišemo z novo letnico. Moč za spremembo najdemo v sebi, ko najdemo tisto rezilo, ki v nas zmore razmejiti »zrno od plevela«, »pšenico od ljuljke«, iskreno od lažnega, čisto od nečistega, dobro od grešnega. Novost Jezusovega rojstva in prihoda med nas je prav v tem, da nam je prinesel takšno ostro rezilo. Rezilo razločevanja je zgled njegovega življenja, vse prilike in dogodki, o katerih beremo v besedi evangelija; moč za vztrajanje pa v Evharistiji in molitvi. Ko razumemo in sprejmemo, da je Jezus prišel z »ognjem« Besede in »mečem« zapovedi zato, da bi nam prinesel pravo srečo in resničen mir srca, potem v sebi najdemo tisto moč, da na svoje življenje pogledamo v pravi luči. Takrat se zares lahko ozremo po novem in zmoremo narediti odrešujočo spremembo, ki traja. Naj novo leto zasije v vsem novem in iskrenem, v čemer želimo prenoviti svoje življenje.

About

View all posts by