Postavljanje novih orgel

Postavitev novih orgel v župnijski cerkvi na Brezovici se približuje zaključku. Projekt z veliko začetnico in ponosom, saj ga župnija vodi in ga bo zaključila v celoti sama.
Čas negotovosti zadnjih let se počasi odmika v pozabo, vidno pa na prenovljenem koru domače cerkve vsej veličini zavzema svoje mesto nova orgelska omara.
V decembru 2015 so se pričeli zaključni pogovori z Oglarstvom Močnik v zvezi z datumom postavitve in glede vseh podrobnosti na samih orglah ter pričetek priprave za sestavljanje. V sodelovanju z arhitektom ter delom odbora so bile izbrane barve novih orgel, ki jih je potrdil tudi celoten odbor. V mizarski delavnici so v začetku januarja pričeli z barvanjem omare, orglarji pa z zahtevnim sestavljanjem igralnika in pripravo vseh detajlnih delov. Kot je bilo dogovorjeno so sredi januarja pričeli s sestavljanjem orgelske omare, ki je bila v celoti sestavljena konec januarja. V postavljeni omari so orglarji namestili in označili točna mesta prenosov in povezav. V tem času smo v župnijskem odboru izbrali še ostale izvajalce zaključnih del postavitve praktikablov, ogrevanja, električnih instalacij, talnih oblog in pleskarskih del.
Kot je bilo v dogovoru smo bili 21.2.2016 obveščeni iz orglarske delavnice, da so orgle pripravljene. Sestavljeno orgelsko omaro so razstavili in je bila s piščalmi in ostalimi elementi orgel pripeljana v našo cerkev v sredo 24.2.2016. S pomočjo domačinov in viličarja iz podjetja Špan d.o.o. se je večino delov omare, mehov in lesenih piščali dvignilo na kor in pripravilo za sestavljanje. Vsa dela so spremljali in vodili orglarji, ki so natančno vedeli kako stvari postaviti. Sledila je izmera in postavitev točnega mesta orgelske omare. Postavitev same omare je trajala dva dni. Zatem so mizarske mojstre zamenjali orglarski mojstri. Mojstri v pravem pomenu besede saj gre za urarsko natančno delo, ki ne dopušča hitenja hkrati pa izjemno natančen postopek postavljanja vseh delov orgel. Za vsakega od delov je v naprej določeno kdaj se ga bo vgradilo.
Vsi najmanjši deli so izdelani z izredno natančnostjo in po večini ročno. Predvsem pa preseneti dejstvo, koliko posameznih detajlov je pred pričetkom sestavljanja potre-bno pripraviti (primer: v orglah je vgrajenih preko 500 majhnih ležajev, ki skrbijo za tiho in mehko premikanje vodil).
Samo sestavljanje vsebine in piščali orgel bo potekalo 10-14 dni. Zatem pa sledi še uglaševanje samih piščali, ki lahko traja do tri tedne.

About

View all posts by