Oznanila, 31. maj 2020

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19.

Petek, 5. junij, prvi petek. Na ta dan bo, z upoštevanjem predpisov o zagotovitvi zdravstvene varnosti za preprečevanje okužb nalezljivih bolezni, obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15h je molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po večerni sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.

Sobota, 6. junij, prva sobota, molitev rožnega venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način je pred sveto mašo.

ikona: Sv. Trojica, Andrey Rublev (1370-1428)

Nedelja, 7. junij, nedelja Svete Trojice, ob 8.30 žegnanje v Vnanjih Goricah.

Verouk in zaključek veroučnega leta

Letos se bo veroučno leto zaključilo na daljavo. Veroučno delo, domače naloge, sodelovanje pri bogoslužju je bilo marca in aprila doma, kakor je bilo objavljeno na spletni strani župnije pod zavihkom »verouk«.

Za zaključek leta, oceno sodelovanja in domačih nalog ne bo skupnega srečanja otrok po razredih, ampak naj veroučenci prinesejo delovne zvezke v Marijin dom, v desno učilnico, v soboto, 6. junija, ki bo odprt ves čas 8.00 do 16.00 ure. Če ima še kdo spričevalo doma, naj ga doda v poštni nabiralnik, ki je v vratih župnišča.

Podelitev veroučnih spričeval bo po posameznih razredih po maši. Deveti razred prejme spričevala po zakramentu svete birme, da je prejem zakramenta v spričevalo tudi vpisan.

3. razred – torek, 9. junij, ob 19.00.
4. razred – četrtek, 11. junij, ob 19.00.
5. razred – petek, 12. junij, ob 19.00.
6. razred – ponedeljek, 15. junij, ob 19.00.
7. razred – torek, 16. junij, ob 19.00.
8. razred – ponedeljek, 22. junij, ob 19.00.

Prvo sveto obhajilo

Prvo sveto obhajilo bo v dveh terminih, spomladanski in jesenski. Priprava in praznovanje je za oba termina enako. Starši se sami odločite, kateri termin boste izbrali in odločitev sporočite po e-pošti.

V pripravi je dvakrat srečanje pri sveti maši ob torkih, sveta spoved za otroke in ob tem tudi za starše, tridnevnica pred praznikom z vajami, praznični dan, zahvalna sv. maša.

Podroben potek priprav spomladi:
srečanje v torek, 2.6., ob 19.00 v cerkvi.
srečanje v torek, 9.6., ob 19.00 v cerkvi in podelitev spričeval vsem.  sveta spoved v soboto, 13.6., od 9.00 do 12.00 v cerkvi oz. učilnici.
Tridnevna priprava z vajami, sreda – 17.6., četrtek – 18.6. in petek – 19.6., vedno ob 19.00 v cerkvi.
Praznik prvega svetega obhajila – sobota – 20.6. ob 10.00.
Zahvalna sveta maša – ponedeljek – 22.6. on 19.00.

Podroben potek priprav jeseni:
srečanje v torek, 1.9., ob 19.00 v cerkvi.
srečanje v torek, 8.9., ob 19.00 v cerkvi.
sveta spoved v soboto, 12.9., od 9.00 dalje v cerkvi.
Tridnevna priprava z vajami, sreda – 16.9., četrtek – 17.9. in petek – 18.9., vedno ob 19.00 v cerkvi.
Praznik prvega svetega obhajila – sobota – 19.9. ob 10.00.
Zahvalna sveta maša – ponedeljek – 21.9. ob 19.00.

Obisk svete maše

Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Če se ne da zagotoviti varnostne razdalje 1,5 m, mora obiskovalec imeti zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta), razen, če so skupaj družinski člani istega gospodinjstva.

Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo na roko. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, nato pa si masko zopet namestijo čez obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

Zakrament svete spovedi

Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni mogoče. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata varnostno razdaljo.

Zakrament svetega krsta, birme, zakona, bolniškega maziljenja

Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki.

Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti sorodnikov, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo oz. nosijo zaščitne maske.

Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.

Cerkveni pogreb

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti sorodnikov. Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.
Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Obisk svete maše tega navodila.

About

View all posts by