Oznanila, 23.4.2017

Protipotresna procesija in molitev bo danes na Belo nedeljo ob 15h na Brezovici. Popoldan ni sv. maše, ker so sv. maše že dopoldan, ampak le zaobljubljena molitev.

Markova procesija – prošnji dan v Vnanjih Goricah bo na god sv. Marka, 25.4., ob 19h. Začetek procesije pri križu v Vnanjih Goricah in nato sv. maša v cerkvi na Gulču. Sv. Marko, apostol in pisec drugega evangelija goduje 25. aprila. Po izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi njegov prevajalec. Rodil naj bi se v Palestini l. 20 po Kr., umrl pa naj bi v drugi polovici I. stoletja. Marko je bil doma iz ugledne jeruzalemske družine, njegova mati naj bi bila lastnica hiše, v kateri se je po Gospodovem vnebohodu zbirala prva krščanska občina. Iz tega se da sklepati, da je bila v Markovi hiši obednica, kjer je Jezus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo. Po svojem bratrancu Barnabu (prim. Kol 4,10) se je Marko leta 44 po Kr. seznanil z apostolom Pavlom. Po mučeniški smrti apostola Pavla je Marko postal samostojen. Z govorjeno in pisano besedo je oznanjal, kar je slišal. Umrl je mučeniške smrti, po pričevanju Evzebija iz Cezareje najverjetneje v Aleksandriji, od koder so njegove relikvije kasneje prenesli v Benetke in njemu v čast v 11. stoletju tam zgradili veličastno baziliko. Legenda trdi, da naj bi apostol Marko med delovanjem v Ogleju, tedanji metropoli severnega Jadrana, imenoval prvega škofa sv. Mohorja. Iz Benetk in Ogleja se je njegovo češčenje razširilo tudi v naše kraje. Vsak od štirih evangelistov ima svoj simbol, s katerim ga upodabljajo. Markov simbol je lev, motiv pa se navezuje na zapis iz knjige Razodetja (prim. Raz 4,7), ki govori o štirih živih bitjih, ki Bogu dan in noč pojejo slavo. Leva (zver) povezujejo z Markom, ker se njegova pripoved začne z delovanjem Janeza Krstnika v puščavi (prim. Mr 1,13).
Ta dan na Brezovici ne bo sv. maše.

Florjanova nedelja – sveta maša za vse žive in pokojne gasilce bo letos v Dragomerju, 30.4. ob 10h. Zaradi večjega prostora bo sv. maša v prostorih gasilskega doma v Dragomerju. Povabljeni še posebej gasilci iz Vnanjih Goric, z Loga in Brezovice. Pa tudi njihovi sorodniki in prijatelji. God sv. Florjana, zavetnika gasilcev in priprošnjika za varstvo pred naravnimi nesrečami, zlasti ognjem, je 4. maja.

 

Verouk v prihodnjem tednu je le v ponedeljek, torek in sredo. Potem so prvomajske počitnice. Po prvem maju se začne verouk v četrtek, 4. maja.

About

View all posts by