Novo leto

NAGOVOR OB NOVEM LETU

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred menoj. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil. Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

About

View all posts by