Nameni svetih maš od 29. februarja do 6. marca 2016

29. 2. PON sv. Osvald (Ožbolt) BR 19 po namenu (K)
1. 3. TOR sv. Albin, škof BR 19 + Jože Kršmanec, 3. obl.
+ Boris Čičmirko
2. 3. SRE sv. Agnes (Neža), op. BR 19 + Marija Rus
3. 3. ČET sv. Kunigunda, kr. BR   8 + Miroslav Perko
4. 3. PET sv. Kazimir, kralj BR 19 + Janez in Frančiška Gradadolnik
5. 3. SOB sv. Hadrijan, muč. BR 19 + Slavka, Avgust in Marija Pleško
6. 3. NED 4. postna nedelja BR   7 + Jure Mahne
sv. Fridolin, opat + Anton Turšič
  LG  8.30 + Pavla Prah
  VG 8.30 + Marko Jakomin in
++ družina Jakomin
+ Albina Marinko, 25. obl. ter
+ Ivanka in Franc Zor
  + France in Milka Čuden,
+ Frančiška Mrak ter
+ Marija Japelj, obl.
  + Ivan Rožnik, obl.
  BR  10 za žive in pokojne župljane
  + Ljudmila Pezdir, 4. obl.
  + Franc Jamnik, obl.
  + Jože Sešek, 1. obl.
  + Hedvika  Vidmar, 30. dan
  LG 15 križev pot

About

View all posts by