Nameni svetih maš od 9.1.2023 do 15.1.2023

9.1. ponsv. Julijan, mučenecBR 19+ Ivan Kunej, obl.
   po namenu(L)
10.1. torsv. Gregor Niški, škof
sv. Viljem, škof
BR 19za duhovne, misijonske in redovne poklice
   po namenu(K)
11.1. sresv. Pavlin Oglejski, škofBR 19++ Namjesnik in ++ Kosednar
   ++ starši Plut in Zbačnik
  LG 19+ Janez Končan
12.1. četsv. Tatjana, muč.BR  8za zdravo pamet
   + Lidija Kodermac
  BR 19po namenu (A)
   + Tatjana Slana
13.1. petsv. Veronika, devicaBR 19za domovino
   + Jože Žakelj in ++ starši Žakelj
14.1. sobsv. Oton, redovnikVG 8+ Albina Vidovič
 celodnevno češčenje na BrezoviciBR  8+ Daniela Novak
  BR 10+ Boštjan, Mateja, Jon in Liza Rigler
  BR 19za zdravje na duši in na telesu za vnuka
   + Lojze Gosar, obl.
15.1. nedAntonova nedelja
sv. Absalom, škof
BR  7za žive in pokojne župljane
   + Ivan Kavčnik
   za dušno, umsko in telesno zdravje
 branje Božje besede LG:
Ela in Pavel Remškar
LG 
8.30
+ Vincencij Kodelja in za zdravje
     + Pavla Prah, 7. obl.
 branje Božje besede VG:
Maja in Stane Leben
VG
8.30
+ Izidor Smrtnik, 13. obl.
   + Stanislav Švigelj, 2. obl.
 branje Božje besede BR:
Marija in Franci Rakovec
BR  10+ Ivan Filipič
   + Marija Oven, 24. obl. ter + Jože in Marjan Oven
   + Cilka Starkež, 20. obl. in + Micka Lavriša
   ++ Rotar in ++ Žitko

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 13.1., ob 8h: Poštna ulica.

About

View all posts by