Nameni svetih maš od 4. septembra do 10. septembra

4.9. ponsv. Rozalija (Zalka)
sv. Irma, devica
BR  19+ Slobodan Brajović, obl.
v zahvalo in priprošnjo sv. Favstini Kowalski, redovnici
5.9. torsv. Mati TerezijaBR  19za blagoslov v družini
   ++ Marjan, Jože in Marija Oven
6.9. sresv. Zaharija, prerok
sv. Magnus, opat
BR 19v zahvalo in priprošnjo v naprej
   + Tatjana Slana, 1. obl. in ++ Markovcovi
+ Ivana Artač, 7. dan
7.9. četsv. Regina, mučenkaBR   8v zahvalo – M
8.9. petROJSTVO DEVICE MARIJEBR   8+ Jože Gosar
   + Dragica Jalševac
  BR  19++ starši Krmavnar in Škof
   + Marija Celarc
   + Frančiška Zorc
9.9. sobsv. Peter Klaver, red.BR 19++ Fišter in ++ Remškar, Kumarjevi iz Radne
+ Antonija, 3. obl. in Jože Artač
10.9. ned  23. nedelja med letom
sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
BR    7za žive in pokojne župljane
   + Ignac Marinko, ml., Nova pot 40
+ Jože Čuden, 20. obl. ter ++ Marija in Vito Čuden
branje Božje besede LG:
Branka Štrukelj in Lojzka Šarabon
LG   8.30+ Stanislav Kogovšek in + Vera Kogovšek
branje Božje besede VG:
Damjana in Brane Novak
VG  8.30+ Ana Smrtnik, 9. obl.
+ Ivanka Gregorc in + Vincencij Gregorc
+ Marjana Japelj, god in r. dan
 + Francka Ambrožič, obl. in + Franc Ambrožič
   + Viktor Lukančič
   ++ starši Plut in Zbačnik
   + Terezija Sojer, 1. obl.
   + Angela Pleško, 4. obl.
   + Magdalena Smrtnik, 10. obl.
branje Božje besede BR:
Genči in Peter Buček
BR  10++ Avšičevi
   + Marija Trček
++ Teodor Pikec, obl. in Ivanka Pikec

Čiščenje cerkve, sobota, 9.9., ob 8h: Tržaška cesta od Droptinške do Lukovice.

About

View all posts by