Nameni svetih maš od 24.8.2020 do 30.8.2020

24.8. ponsv. Jernej, apostolBR 19+ Ivan in Ivanka Kušar
   za duše v vicah
25.8. torsv. Ludvik, kraljBR 17+ Alojzij Kavčič, pogeb
  BR 19v zahvalo in priprošnjo
    + Ivan Kavčnik
26.8. sresv. Tarzicij, mučenecBR 19++ družina Pečjak
   + Ivan Kavčnik
27.8. četsv. Monika, mati sv. AvguštinaBR  8za vdove in vdovce v stiski
28.8. petsv. Avguštin, škofBR 19v čast Svetemu Duhu za dar vere
   ++ starši Kršmanc
29.8. sobMučeništvo sv. Janeza KrstnikaBR 19+ Bernarda in Jože Kmetec in vsi ++ Marinčič
   + Janez in Ivan Slana
   + Lenart Starkež, 30. dan
   + Ludvik Lah
30.8. ned22. ned. med letom
sv. Feliks, mučenec
BR    7za žive in pokojne župljane
   + Drago Kos
   + Ivan Kavčnik
 branje Božje besede LG:
Franci in Antonija Cukjati
LG  8.30+ Ana Sojer in vsi ++ Sojer
   ++ Grom
 branje Božje besede VG:
Irena in Jerca Modic
VG 8.30+ Julijana Škoporc, 2. obl. ter Stane in Stanislav Škoporc
   + Stanislav Marinko
   + Marija in Anton Nartnik
   + Ivan Armič
 branje Božje besede BR:
Vili in Hajdi Kosednar
BR  10+ Peter Skodlar, obl.
   ++ starši, sestra in brata Kosednar
   + Franc Starkež
   + Alojz Mikuš, 14. obl. in ++ starši Mikuš in Šenk

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.8., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Polane.

About

View all posts by