Nameni svetih maš od 22.11.2021 do 28.11.2021

22.11. po nsv. Cecilija, mučenkaBR 19za vse žive in ++ glasbene sodelavce župnije Brezovica
   + Irena Šimon
23.11. torsv. Klemen, papež
Dan Rudolfa Maistra
BR 19+ Milka Pohleven
   + brata Ludvik in Niko Jakomin
   + Boris in Roman Čičmirko
  BR 14+ Janez Celarc, pogreb
24.11. sresv. Andrej Dung, muč.BR 19+ Marjeta Baškovč Peklaj
   + Ivana Pišek
   ++ iz družine Obrstar in Peklaj
25.11. četsv. Katarina Sinajska, mučenkaBR   8+ Bogdan Žagar
  BR 19+ Dušan Strelec
   + Terezija Mausar
26.11. petsv. Valerijan Oglejski, škofBR 19+ Stanislav in Marija Trček
   + Julijana Zor
27.11. sobsv. Virgil in Modest, škofaVG 8+ Stanislav Marinko
   + Peter Valenčič, 30. dan
  BR 19+ Janez Požar, obl.
   + Frančiška Herič
   + Karolina, obl. in Janez Robek ter ++ iz družine Robek in Hrastar
28.11. ned1. adventna nedelja, nedelja Karitas,
sv. Katarina Labouré
BR    7za žive in pokojne župljane
   + Andrej Borko
 branje Božje besede LG:
Marta in Albert Prodan
LG   8.30+ Marija Steržaj, obl.
     + Frančiška in Anton Kozjek
   + Tone Perovnik
 branje Božje besede VG:
Jana Rotar
VG  8.30+ Frančišek Rotar
   + Stanislav Zvoljenk
   + Ignac Jakomin, sin
   + Anton Korc, 30. dan
   + Miro Benćić, 30. dan
 branje Božje besede BR: Franci in Klara Donko MravljeBR  10+ Miha Mravlje, 5. obl. in + Marjeta Mravlje
   + Jožef Žakelj

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.11., ob 8h: Na Pobočju .

About

View all posts by