Nameni svetih maš od 2.5.2022 do 8.5.2022

2.5. ponsv. Atanazij, škofBR 19za domovino
   v dober namen
3.5. torsv. Filip in Jakob, apostolaBR 19za zdravje (D.G.)
   + Mira Avsec
   + Stane Frank in ++ iz družine
4.5. sresv. Florjan, mučenecBR 19+ Peter Gosar
  LG 19+ Emilija Jurca, obl.
5.5. četsv. Angel, mučenecBR 8za duše v vicah
  BR 19+ Ivan Zbačnik ter ++ starši Zbačnik in Plut
6.5. petsv. Dominik Savio
prvi petek
BR 19++ starši in stari starši Trček
   po namenu (G)
   + Branko Strajnar, 7. dan
7.5. sobsv. Gizela, opatinja
prva sobota
VG 8za nove duhovne poklice
   + Ignacij Marinko (Nova pot 24)
  BR 11sv. maša ob zlati poroki
  BR 19+ Milena Peklaj, 3. obl. in + Marjeta Baškovč Peklaj, 1. obl.
   + Marija Lenarčič, 9. obl. in ++ starši Pezdir (Podpeška 95)
8.5. ned4. velikonočna nedelja
sv. Bonifacij, papež
BR    7za žive in pokojne župljane
     za zdravje
 branje Božje besede VG:
Jakob in Martin Jesih
VG 8.30+ Julijana, Stanislav in Stane Škoporc
   + Janez in Jožefa Istenič
   + Angela Novak, obl. ter + Ivanka in Ivan Jamnik
   + Angela Jesih, 1. obl.
   + Ludvik Klemen, 30. dan
 branje Božje besede BR:
Mateja Seliškar
BR   10+ Janez Celarc
 branje Božje besede LG:
Rok in Jerneja Meglen
LG  10 kapela+ Ivan Turk, 10. obl. ter za žive in ++ gasilce in gasilke
   v zahvalo za zdravje (R)

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.5., ob 8h: Tržaška c. od Poka do št. 505

About

View all posts by