Nameni svetih maš od 19.12.2022 do 25.12.2022

19.12. ponsv. Urban, papežBR 18++ starši Berus in Brat Jože
   + Simon Klemen
20.12. torsv. Evgen, mučenecBR 18v zahvalo (M.Č.)
   ++ starši in Frančiška Stanovnik
   za zdravje
21.12. sresv. Peter Kanizij, duh.BR 18+ Jožef Tomšič, duhovnik
  LG 19+ Janez Končan
22.12. četsv. Frančiška Cabrini, redovnicaBR  8+ Tatjana Slana
  BR 18+ Jožef Žakelj
   + Irena Šimon
23.12. petsv. Janez Kancij, duh.BR 18+ Tomaž in ++ starši Brank ter ++ starša, sestre in brata Kramar
   + Marija Pezdir
24.12. sobsv. Adam in Eva, prastarša,
sveti večer
branje Božje besede LG:
Mojca in Severin Maffi
LG 17.30+ Matija Remškar in ++ Blažonavi
+ Ivana Lovko (pri Dragarjevih)
 branje Božje besede VG:
Edita in Slavko Jesih
VG 17.30+ Rok Muster
   + Marijan Centa, 40. obl. ter + Angela in Jože Lenaršič
 branje Božje besede BR 19:
Mojca in Robi Novak
BR 19+ Slavko Bučar in ++ starši
   + Ivan Marinko
                 + Alojz Perger, obl.
 polnočnica
branje Božje besede BR 24:
Genči in Peter Buček
BR 24+ Metka Novak, 5. obl.
   + Peter Lohak, 9. obl.
   + Ivan Slana, 10. obl. in + sin Janez Slana
25.12. nedJEZUSOVO ROJSTVO, BOŽIČBR    7+ Jure Mahne
   za žive in pokojne župljane
 branje Božje besede LG:
Marinka in Janko Logar
LG 8.30+ Marjan Trček, obl. in + Majda Marinčič
 branje Božje besede VG:
Jožica in Matija Perne
VG 8.30+ Slavka Peterca in Milan Majer
   + Milena Marjeta Peklaj, 2. obl.
   ++ starši Bogataj in Kristan
   + Anton in Frančiška Marinko ter Anica Orel
   + Ignacij Marinko (Nova pot 24)
   + Janez Marinko (Nova pot 20)
   + Vesna Meglen, 6. obl.
   + Miro Benčič
   ++ Jesenovec in  +Ivan Marinčič
   + Franc Kavčnik
 branje Božje besede BR:
Hajdi in Vili Kosednar
BR 10+ Anton Kodba in njegovi starši
   + Janez Celarc
   + Ana in Franc Trček, obl. ter ++ Mravljetovi
   + oče Sjostrand
   + Angela, obl. in Janez Pograjc
+ Frančiška Kocbek, 15. obl.

Čiščenje cerkve, petek, 23.12., ob 8h: Tržaška c. od Drobtinške c. do Lukovice.

About

View all posts by