Nameni svetih maš od 15.5.2023 do 21.5.2023

15.5. ponsv. Zofija, mučenka
začetek devetdnevnice
BR 19+ Janez Celarc
  BR 14+ Roman Berič, pogreb
 prvi  prošnji  dan – procesija DRDR 19+ Jože Alič
16.5. torsv. Janez Nepomuk, duhovnik, muč.BR 19+ Andrej in Terezija Rotar
  drugi  prošnji  dan – Brezovica + Ivan in Janez Slana
  BR 15+ Jože Zdešar, pogreb
17.5. sresv. Jošt, puščavnikBR 19+ Daniela Novak
   + Irena Remškar, 7. dan
 tretji  prošnji  dan – procesija LGLG 19 cerkev+ Frančiška Malovrh, 30. dan
   + Jožef Kogovšek, 1. obl.
18.5. četGOSPODOV VNEBOHODBR   8v zahvalo A
 sv. Janez I., papežBR 19+ Janez Hočevar
   + Marija Trček
19.5. petsv. Urban I., papežBR 19po namenu darovalca (N)
   + Marija Trček
20.5. sobsv. Bernardin, duh.VG  8+ Ivan Setničar
  BR10za birmance
+ Miha in Marjeta Mravlje ter + Marija Trček
+ Marija Trček
  BR19++ Novak in ++ Sedej
   ++ starši Slana
21.5. ned7. velikonočna nedelja
sv. Krištof, muč.
BR   7za žive in pokojne župljane
   + Frančiška, obl. in Jože Šivic
   + Franc Kozole, 5. obl.
 branje Božje besede LG:
Majda Turk in Joža Černetič
LG  8.30+ mama Frančiška in oče Ivan Remškar ter za zdravje in srečo
   za Božjo pomoč in blagoslov za uspešen zaključek šolanja
 branje Božje besede VG:
Mojca in Lovro Suadolnik
VG 8.30+ Rado Švigelj, 6. obl. ter + Marija in Franc Švigelj
   + Marija in Anton Nartnik
   + Simon Klemen, roj. dan
   + Julija Košir
   + Ivan Setničar
 branje Božje besede BR:
Irena Celarc
BR  10+ Jožef Žakelj
   + Anton Kodba ter ++ starši Kodba in Furdi

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 17.5., ob 8h in 17h: starši birmancev.

About

View all posts by