Nameni svetih maš od 10.5.2021 do 16.5.2021

10.5. ponsv. Job, sp. mož prošnji danBR  19za zdravje
  LG 19 (cerkev)za primerno vreme in dobro letino
11.5. torsv. Odo, opat
prošnji dan
BR 19+ Franc Rakovec
   po namenu (BS)
   ++ Žitko
12.5. sresv. Leopold, red. prošnji danBR 19za duše v vicah
  DR 19 (cerkev)+ Ciril Klemenc in ++ starši Seliškar
13.5. četGOSPODOV VNEBOHODBR  8v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
 sv. Fatimska M.B. v zahvalo sv. Mariji za zdravje in sv. Antonu za uslišane prošnje
  BR 19+ Jože Gregorič, župnik in vse
++ Bogu posvečene osebe
   + Ivan Kavčnik
14.5. petsv. Bonifacij, muč.BR 19+ Jožef Lukan
   + Ivan in Janez Slana
15.5. sobsv. Zofija, muč.VG  8+ Janez Marinko (Nova pot)
+ Marianne Virag Kelenc
  BR 19za zdravje, srečo in blagoslov v družini
   + Marijana in Marko Bergant
   + Janez Urbančič, 30. dan in
+ Amalija Urbančič, 4. obl.
   po namenu darovalke, za blagoslov
16.5. ned7. velikonočna nedelja
sv. Janez Nepomuk,
BR    7za žive in pokojne župljane
 branje Božje besede LG:
Joža Černetič
LG   830za pokojne dobrotnike
 branje Božje besede VG:  
Matevž Marinko
VG  830+ Ivan Kozina (god)
   + Franc Brolih
   + Milan Čuden
 branje Božje besede BR:
Irena Celarc
BR  10+ Božidar Nahtigal, 13. obl.
   + Andrej in Terezija Rotar
   + Marija Celarc, 30. dan
   + Terezija Pezdir

Čiščenje cerkve,15.5., ob 8h: Tržaška c. od Paviljona do št. 501 in Pot terencev.

Ponedeljek, 10. maj, prvi prošnji dan, sveta maša bo na Brezovici in na Logu v cerkvi, po prošnji procesiji, ki se bo začela ob 19.00 od križa.

Torek, 11. maj, drugi prošnji dan, sveta maša je samo na Brezovici.

Sreda, 12. maj, tretji prošnji dan, sveta maša bo na Brezovici in v Dragomerju v cerkvi, po prošnji procesiji, ki se bo začela ob 19.00 od križa.

About

View all posts by