Nameni svetih maš od 1.11.2021 do 7.11.2021

1.11. ponVSI SVETIBR    7za žive in pokojne župljane
 branje Božje besede LG:
Marinka in Janko Logar
LG   8.30
v  cerkvi
+ Matija Remškar, obl.
   + Avguštin Armič, 5. obl.
 branje Božje besede VG:
Tanja in Marjan  Marinko
VG 8.30+ Stane Plešnar, 30. obl.
   + Franc Smrtnik
   + Ignac Brolih, obl.
   + Anton in Frančiška Marinko ter + Anica Orel
   + Heinrich Rudolf Sieger
   + Marija Tompa in Tatjana Oblak
   + Janez Jakomin
  DR  11+ Jure Mahne
   + Frančiška in Viktor Herič
   + Anton Čamernik
   + Antonija in Frančišek Čuden
   + Vera in Rudi Lomovec
   + Mili in Marko Gerbec
 branje Božje besede BR:
Peter in Genči Buček
BR  14+ Lenart Starkež
   ++ Šimcovi
   ++ rodbina Vadamovi
2.11. torSPOMIN VERNIH RAJNIHBR   8+ Izidor Mole, obl. in ++ Trček
   za duše v vicah
  BR 19+ Jožef Žakelj
   za duše v vicah
3.11. sresv. HubertBR 19+ Frančiška Novak
   za razločevanje poklica
   + starši Pavla in Ludvik Jakomin
4.11. četsv. Karel BoromejskiBR   8+ Drago Gorjan
   + Karel Titan, god in + Katarina Kavaš
  BR 19+ Ana in Ivan Pleško, obl.
5.11. petsv. Zaharija in sv. Elizabeta,
prvi petek
BR 19+ Ivana Pišek, 30. dan
                    za srečen porod
   po namenu (M.S.)
6.11. sobsv. Lenart, opat,
prva sobota
VG  8za Božjo pomoč ob težki bolezni
                    + Albert Primc
   + Ludvik Modic
  BR 19++ Premrl
   + Marinka Brumec, 5. obl. in + Darko Kristančič, 9. obl.
7.11. ned32. nedelja med letom, zahvalna nedelja,
sv. Ernest, opat
BR   7za žive in pokojne župljane
   Bogu v zahvalo
 branje Božje besede LG:
Miran Stanovnik in Ivo Pivk
LG   8.30+ Hermina in ata Vehar
     + Jurij Demšar
 branje Božje besede VG:
Branka in Jani Remškar
VG 8.30+ Marinka Komelj, 2. obl. in + Bogo Komelj
   + Drago Glavica, god ter + oče Franc in + mama Rozalija Gašparič
   v zahvalo
 branje Božje besede BR:
Klavdija Japelj
BR  10+ Marjeta Baškovč Peklaj
   + Janez Kušar, 25. obl.
za zdravje učitelja

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 6.11., ob 8h: Dolina, Pot na Mah, Pot na Plešivico, V Jami .

About

View all posts by