Novo zvonjenje v Dragomerju

Od leta 1985 je v Dragomerju urejeno avtomatsko električno zvonjenje in bitje. Prvo verzijo sta naredila g. Bonča in g. Rant ob pomoči domačinov. Nato je računalniško krmiljenje je izdelal g. Bavcon.

Temeljito prenovo zvonov je leta 2002 naredil Janez Vrbančič. Vse zvonove je dal na ležaje, naredil nove jarme, novo konstrukcijo za pogon zvonov, ki je tudi sedaj v uporabi. Naredil je nove kemblje, lažje “pregibne”, ki omogočajo tudi pritrkavanje.

Priprava zvona za montažo novega verižnega pogona, pred vgradnjo kladiva.

Konec meseca marca letos pa so se začela dela za novo elektrifikacijo zvonjenja in bitja ure. Zato so že pred veliko nočjo utihnili zvonovi in bitje. Zadnja leta je prihajalo do vse več okvar pri zvonjenju. Zlasti se je to pokazalo v času pogrebov. Zato se že lansko leto stekli pogovori s podjetjem KRN d.o.o. o novi izvedbi električnega pogona zvonjenja in o novi izvedbi bitja ure.

Kladivo za bitje ure med montažo.

Zvonovi so jekleni, a kvalitetni in glede na jekleno izvedbo, z lepim glasom. Prav tako so kvalitetno obešeni, na ležajih, na zdravi leseni konstrukciji. Avgusta leta 2020 so bili pridobljeni trije predračuni. Izbrana je bila različica novih pogonov za vse štiri zvonove z mehkim potegom, bitje ure s klasičnimi kladivi in nova avtomatika (računalnik). Do sedaj je bilo bitje ure izdelano z elektromagnetnimi kladivi. Pogon je bil sunkovit, zato je tudi prihajalo do okvar. Med delom nove elektrifikacije so se dela razširila še na pogon urinih kazalcev, ki kažejo proti parkirišču pred cerkvijo in proti pokopališču.  

Verižni pogon 4. zvona.

Z novo avtomatiko se lahko zvonove nastavlja tudi na poljubni kot nihanja. Avtomatiki zvonjenja je dodana tudi oprema za GSM upravljanje. Bitje ure s kladivi na poteg, se popolnoma približa prvotnemu bitju, ki je za zvon najprimernejše. Poleg tega tudi omogoča nastavljanje poljubne jakosti bitja glede na uro dneva oz. noči.

Močnostna elektro-omara za krmiljenje zvonov in za bitje ure v zvoniku.

Dela so bila zaključena 12. aprila. V naslednjem tednu bo tudi končna nastavitev zvonjenja in bitja ure s programiranjem računalnika. Stroški za vse naprave za avtomatizacijo zvonjenja, bitja ure, pogon kazalcev in vsa programska oprema za računalnik, skupaj z DDV, znašajo 16.089,82 EUR. Stroški dela, demontaža stare avtomatike in montaža vseh novih naprav in nastavitve, skupaj z DDV, pa 3.685,00 EUR.

Stroški v celoti so do sedaj 19.774,82 EUR, brez predvidenih novih kembljev, ki bodo iz mehkega jekla, ki dajo lepši glas zvonjenja in s tem bolj pojoč zven. Predračun štrih spodnjih odkovkov kembljev je v višini 3.408,13 EUR, vključno z DDV. Ohranijo se obstoječe vilice, uteži, obese in ležaji kemblja. Spodnji del, ki udari ob zvon, pa bo zamenjan. Rok dobave materiala je od šest do deset tednov. Do takrat bo zvonilo z obstoječimi kemblji.

Naj lepo zvonjenje v Dragomerju ohranja kulturo naše dežele ter pripomore k čutu za svetost in češčenju Boga. Naj zvonjenje povzdigne naše veselje ob praznovanjih. Ob smrti pa naj nas vabi k zaupni molitvi za naša rajne.

_______________________________________________________________

Podrobnejši tehnični opis nove opreme in del za elektrifikacijo zvonjenja in bitja v cerkvi v Dragomerju:
Štiri krat verižni pogon za nihanje zvonov s trofaznimi motorji, moči: 1500 W, 1100 W, 750 W in 550 W. Vsi štirje motorji imajo 960 vrtljajev na minuto. Predelavala in pritrditev pogonskih verig na obstoječa pogonska kolesa, ki se ohranijo. Vgradnja napenjalcev za dvosmerni poteg. Električne inštalacije z oklopljenimi kabli v UV, mehansko in vodotesno zaščito v črnih zaščitnih ceveh flexicon od močnostne omare do pogonskih motorjev. Močnostna omara iz nerjavečega jekla z napajalnikom. Elektrozaščita, filtri, štiri krmilniki za mehko nihanje zvonov, programska oprema, sprejemnik točnega časa, signalna povezava do zakristije, podometni krmilni računalnik s tipkami in osvetljenim zaslonom. Tri standardna kladiva na listni vzmeti za bitje ure za težo zvonov do 1.500 kg ter eno veliko kladivo na listni vzmeti za bitje ure za zvonove od 1.500 do 3.000 kg, vključno z vsemi mehanskimi in pogonskimi sklopi. Izvedba konzol je iz nerjavečega jekla. Elektroinštalacija kladiv je enaka, kot pri pogonu zvonov, opisana zgoraj. Centralni pogon za vrtenje kazalcev, vključno z nosilcem, kardanom, dvakrat gred iz nerjavečega jekla, elektroinštalacije ter elektronika in programska oprema za nastavitev pogon kazalcev. GSM modul za krmljenje zvonjenja v dodatnem ohišju za daljinsko upravljanje zvonjenja. Kontaktor, močnostni, široki s pomožnimi kontakti za odklop in ozemljitev vseh motorjev v času, ko ni zvonjenja, za varovanje poškodb v primeru udara strele. Pritrkovalska omarica za vklop letečega zvona s tablo z navodili in opozorili ter stikalom za izbiro letečega zvona med 1. in 2. zvonom.

Vgradnja podometnega računalnika v zakristiji, priprava odptrine in dovod signalnega kabla.
Pogon 1. zvona in priprava za vgradnjo elektroinštalacij.
Pogon 2. zvona in zadaj pogon 3. zvona, še pred priklučitvijo elektroinštalacij.

About

View all posts by