Dragomer, sveti Lovrenc

Približno pol ure hoje od župnijske cerkve proti Vrhniki, stoji na prijaznem hribčku, imenovanem »Grič«, lepa cerkvica sv. Lovrenca nad naseljem Dragomer, ki naj bi bila najstarejša cerkev v župniji. To dokazuje tudi dejstvo, da je bila najprej posvečena sv. Nikolaju, ki je zavetnik in priprošnik ribičev, ki so bili prvi stanovalci v teh krajih. To lahko razberemo iz zapisnika o cerkvenih dragocenostih iz leta 1526. Kdaj točno je bila posvečena sv Lovrencu ni jasno, gotova pa v roku 100 let, saj je bila v vizitacijskemu zapisniku iz leta 1631 že zapisana kot cerkev sv. Lovrenca. Takrat je imela dva oltarja. Glavnega, posvečenega sv. Lovrencu, ki je bil brez dodatkov. Ravno tak je bil stranski oltar na desni strani, ki je bil posvečen sv. Nikolaju. Cerkev je bila temna, vlažna in v slabem stanju. Streha stara. V zvoniku sta visela dva zvona. Pokopališče je bilo posvečeno in obdano z zidom. Sledil je škofov odlok: »Cerkev se mora prenoviti, streha nova napraviti, okna povečati; preskrbeti se mora tudi vsa potrebna oprava, da bode vse v redu. Stranski oltar pa naj se iz cerkve odstrani.« Valvasor kasneje zapiše samo to, da je žegnanje v torek po Veliki noči. Kljub manjšim posegom je bila cerkev od leta 1840 do leta 1843 temeljito predelana. Istega leta je bila na dan svetega Lovrenca tudi blagoslovljena.

Ladja je sedaj dolga 8,60 m in široka 5,80 m, prezbiterij pa je dolg 6,70 m in širok 4,60 m. Glavni vhod je pod zvonikom, stranski pa skozi zakristijo. V ladji sta na vsaki strani po dve pravokotni okni. V prezbiteriju je na levi strani eno pravokotno, na desni pa eno polkrožno okno.

Cerkev je imela tri oltarje. Glavni je posvečen sv. Lovrencu, katerega kip stoji sredi oltarja, nad njim pa je kop Matere Božje. Na straneh oltarja sta preprosta vhoda, skozi katere se gre za oltar. Na vrhu teh prehodov strojita na desni sv. Janez Evangelist, na levi pa sv. Mihael. Na oltarju sta dva stebra, ki imata na vrhu na desni sv. Florjana, na levi pa sv. Roka. Namesto tabernakelja je podoba sv. Alojzija. V stranskem oltarju na desni strani je bil kip sv. Jožefa ob kateremu sta stala na desni sv. Jedert in na levi sv. Matija. Na mizi je bila podoba kronanega Zveličarja. V stranskem oltarju na levi strani je bil kip sv. Nikolaja. Na njegovi desni je bila sv. Marjeta, na levi pa sv. Jurij. Vsi trije oltarji so bili prenovljeni leta 1865, ko so se priskrbele tudi nove oltarne slike in novi svečniki.

Na levi strani je bila preprosta, a lična prižnica. V cerkvi je bilo deset klopi in pri velikih vratih majhen, kamnit kropilnik. Na desni strani prezbiterija je majhna zakristija.

Pri glavnem vhodu se dviga 33 m visok zvonik s štirimi jeklenimi zvonovi.

Od leta 1985 je urejeno avtomatsko električno bitje, in zvonjenje. Prvo verzijo sta naredila g. Bonča in g. Rant ob pomoči domačinov. Nato je računalniško krmljenje je izdelal g. Bavcon. V aprilu leta 2021 je bilo izdelano novo elekrtično bitje s kladivi in nov pogon kazalcev ure ter nova elektrifikacija zvonov z novo programslo opremo zvonjenja podjetja KRN d.o.o.

Streha na zvoniku je šilasto ravna in je bila obnovljena  l 1990, ko so bile odstranjene kamnite plošče – škrilj  in so streho prekrili z bakrom.

Leta 1884 se je razširilo in obzidalo pokopališče okoli cerkve, ki je 32 m dolgo in 20 m široko. Na pokopališču stoji križ, ki je bil narejen leta 1876.

Leta 1977 so se ob elektrifikaiji na stenah ladje odkrile freske, ki datirajo po oceni strokovnjakov v čas  med 13. In 15. Stoletje, katr potrjuje, da jeto najstarejša cerkev v župniji. Zaradi prezidav so bile pod ometom in temu primerno poškodovane. Vse so odkrite ne pa še vse restavrirane. Iz ohranjenih detajlov pa je mogoče prepoznati, da je upodobljeno celotno Jezusovo življenje. Na levi strani sta lepo vidna Herod in Herodiada, konjske noge (prihod vojakov v Betlehem), nato priklon treh kraljev sv. Družini. Poebnost te upodobitve pa je darilo modrih v obliki ribe in kruha na pladnju. Spredaj na desni je Pilatova sodba Jezusa in nekaj detajlov iz Križevega pota. Pod korom je čudovito upodobljeno Jezusovo kronanje, ob stopnicah na kor pa Judov mošnjiček in njegova smrt. Na levi strani vhodnih vrat je Jezusovo križanje skupaj z razbojnikom. Zanimivo je tudi to, da je pod temi freskami videti še starejše freske. Leta 1978 sta bila odstranjena oba stranska oltarja. Na desni strani je bil posvečen sv. Jožefu, njegov kip so po prvi svetovni vojni zamenjali s kipom Srca Jezusovega, ob katerem sta stala na desni sv. Jedrt in na levi sv. Matija. Na mizi je bila podoba kronanega Zveličarja. Stranski oltar na levi strani je bil posvečen sv. Nikolaju, a tudi njegov kip so po prvi svetovni vojni zamenjali in sicer s kipopm Srcva Marijinega. Na njegovi desni sta bila sv. Marjeta, na levi pa sv. Jurij. Po odstranitvi stranskih oltarjev so vse kipe prestavili na glavni oltar. Prižnica je bila na levi strani, brez prave vrednosti in odstranjena.

Leta1985 se je zavod za spomeniško varstvo odločil raziskati  tlak cerkve. Prvoten tlak je skoraj meter pod sedanjim. Nato pa sledijo še troje poznejših tlakovanj. Odstranjenih je bilo tudi deset starih klopi. Nekaj časa je cerkev imela petdeset stolov. Sedaj so narejene nove cerkvene klopi.

Leta 2013 je narejeno novo ozvočenje v cerkvi.

Vir: Kronika Župnije Brezovica, ki jo je 1907 leta napisal učitelj Josip Novak in brošura, izdana 2002, ob 300 letnici župnije.

About

View all posts by