Nameni svetih maš od 28. avgusta do 3. septembra

28.8. ponsv. Avguštin, škof in cerkveni učiteljBR  19+ Ivan in Frančiška Majer
   v zahvalo
29.8. torMučeništvo sv. Janeza KrstnikaBR  19v priprošnjo in zahvalo bl. Alojziju Grozdetu
   ++ Janez in Ivan Slana, god
za blagoslov v zakonu
30.8. sresv. Feliks, mučenecBR  19+ Simon Drašler, 3. obl.
31.8. četsv. Pavlin, škof
sv. Jožef in Nikodem
BR   8+ Franc Rakovec, obl.
   + Dragica Jalševac
1.9. petsv. Egidij (Tilen), op.
Brezjanska M.B. – obl. kron.
prvi petek
BR 19++ Apolonija in Tone Grčman
 + Jože Alič
   + Marija Trček
2.9. sobsv. Marjeta, devica  
prva sobota
BR 19+ Jožef Žakelj, 2. obl.
++ Kosednar in Namjesnik
+ Marko Bergant, obl. in + Marijana Bergant
++ Novak in ++ Sedej
3.9. ned22. nedelja med letom,
angelska nedelja,
sv. Gregor Veliki, pp.
BR    7za žive in pokojne župljane
 + Janez Pezdir, 31. obl.
+ Frančiška Premrl, 30. obl.
branje Božje besede LG:
Marinka in Janko Logar
LG   8.30+ Frančiška Malovrh
  za zdravje (M)
branje Božje besede VG:
Jakob in Martin Jesih
VG 8.30++ Julijana, 5. obl. ter Stane in Stanislav Škoporc
 + Ivan Urbančič, 15. obl.
+ Tilka Marinko, obl. ter ++ Stanka in Janez Marinko
   ++ Gajštrovi
+ Ivan Setničar
branje Božje besede BR:
Klavdija Lesa
BR   10+ Peter Skodlar, obl.
   + Ljudmila Pezdir, roj. dan
v čast Svetemu Duhu

Čiščenje cerkve, sobota, 2.9., ob 8h: Drobtinška pot.

About

View all posts by