Nameni svetih maš od 21. avgusta do 27. avgusta

21.8. ponsv. Pij X., papežBR 19za otroke, ki so umrli nasilne smrti
   + Jože Kozamernik
22.8. torsv. Devica Marija KraljicaBR 19+ Marija in Janez Rautar
   za nove duhovne in redovne poklice
23.8. sresv. Roza iz Lime, devicaBR 19+ Irena Šimon, roj. dan
   + Jožef Žakelj
24.8. četsv. Jernej, apostolBR  8+ Dragica Jalševac
   + Ludvik Lah
   za primerno zdravje
25.8. petsv. Ludvik, kraljBR 19++ Ivan in Ivanka Kušar
   + Slobodan, roj. dan in + Darinka Brajović
   + Olga Berus, 1. obl.
   v zahvalo in priprošnjo
BR 16sv. maša ob sklepu oratorija
26.8. sobsv. Tarzicij, mučenecBR 19++ družina Čamernik (Lukovica)
   za zdravje v družini
   ++ Viktor in Frančiška Herič
27.8. ned22. nedelja med letom
sv. Monika, mati sv. Avguština
BR    7za žive in pokojne župljane
   + Ivan Kavčnik
 branje Božje besede LG:
Mojca in Severin Mafi
LG   10 cerkev++ Ivan in Marija Petkovšek in drugo sorodstvo
  Jernejeva nedelja+ Janez Končan, obl. ter ++ Marija in Henrik Zalar
   + Breda Kavčnik in + Jernej Kavčnik
 branje Božje besede VG:
Edita in Slavko Jesih
VG  8.30++ Stane, r. dan ter Julijana in Stanislav Škoporc
   + Jožefa Cerar
   + Milan Čuden, r. dan
   + Marjan Marinko
   + Anton in Marija, r. dan ter vsi ++ iz družine Nartnik
   + Ludvik Klemen, god
   + Rok Mustar, 14. obl.
 branje Božje besede BR:
Mojca in Metod Žitko
BR  10+ Janez Hočevar
   + Alojzij Mikuš, 17. obl.
   ++ Jakob Remškar in hči Damjana ter teta Marija Remškar
   + Jernej Stražišar, god

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.8., ob 8h: Starovaška cesta, Brezovška cesta od Tržaške ceste do konca.

About

View all posts by