Beseda ob začetku novega veroučnega leta

Spoštovani starši, dragi veroučenci,

pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Preteklo leto smo preživeli na precej neobičajen način. Verjetno je tudi pogled naprej z vprašanjem, kako bo? Kot župnik si želim, da bi bila mogoča čim bolj običajna veroučna srečanja, saj otroci in mladi potrebujejo socialno okolje, izkušnjo vere v skupnosti in medsebojno povezanost.

V novem veroučnem letu bo nekaj sprememb. Veroučne ure ob 18.00 ni več, ker je v zimskem času že močno ponoči. Tudi dve veroučni uri za birmance in prvoobhajance, ki sem ju imel v preteklih letih ob ponedeljkih, bosta zdaj ob sredah. To spremembo narekuje predvsem zahteva po manjši obremenitvi učilnic ob ponedeljkih, manjše množično srečevanje otrok različnih skupin, predvsem pa možnost bolj intenzivnega prezračevanja prostorov. Vse to je ključnega pomena za preprečevanje prenosa in širjenja okužb. Večina veroučnih skupin tako vstopi le enkrat na dan v posamezen prostor, razen v dvorano, ki ima veliko večji volumen od drugih prostorov. Brez intenzivnega prezračevanja tudi ostali ukrepi za varovanje zdravja nimajo željenega učinka. Tudi počutje otrok je boljše, če niso vse učilnice polno zasedene. Z novo razporeditvijo veroučnih ur bodo birmanci lahko v dvorani, ki je tehnično najbolje opremljena.

Otroci prvega razreda ne potrebujejo veroučnega zvezka.

Otroci drugega in tretjega razreda imajo en zvezek, ki je obenem učbenik in delovni zvezek.

Otroci od četrtega do osmega razreda imajo učbenik in delovni zvezek za domače naloge. Učbeniki teh razredov so isti kot preteklo leto, zato si jih lahko izposodijo od starejših otrok. Če ga ne potrebujete več, ga lahko ob vpisu v naslednji razred  prinesete nazaj in ga podarimo drugim.

V devetem razredu je sprememba, saj po skoraj tridesetih letih prihaja za birmance nov, sodoben priročnik, ki je hkrati učbenik in delovni zvezek. Prednost je, da ima nov priročnik prenovljeno vsebino, podano na način, ki je bližji današnjemu odraščajočemu mladostniku.

Vpis k veroučnim uram

Za vse razrede bo vpis v četrtek, 2. 9. in petek 3. 9., od 14.00 do 18.00 ure.

Ob vpisu boste lahko prejeli delovne zvezke in učbenike (ki si jih lahko sposodite tudi v župniji, če bodo le na voljo) ter prispevali dar za ogrevanje in vzdrževanje veroučnih prostorov. Priporočeni dar za prvega otroka je 30 EUR, za drugega 20 EUR in za tretjega 10 EUR, za celo veroučno leto. Liturgični zvezek, ki nas vodi skozi cerkveno leto in praznike, letos vsakemu veroučencu podarja župnija. Prispevek za delovne zvezke in učbenike, glede na razred, pa najdete na spodnjem seznamu. Delovni zvezki in učbeniki so na voljo tudi v katoliških knjigarnah: Salve, Družina, Mohorjeva družba… Tam jih lahko kupite tudi z boni, ki ste jih prejeli letos.

Ob koncu pa še dobrohotna prošnja. Če je mogoče, lahko otroke, predvsem višjih razredov, k verouku pripeljete do velikega parkirišča spodaj. Od tam gredo peš do Marijinega doma, vi pa se lahko odpeljete z avtom nazaj. Tudi zelenje pri uvozu na parkirišče je zaradi večje preglednosti odstranjeno. Če se pripeljete z avtom do Marijinega doma, je potem edina možnost le naprej, levo za župniščem in nato na Brezoviško cesto, saj je cesta za nazaj preozka za dvosmerni promet.

Vrouk se bo začel v ponedeljek, 6. septembra 2021.

Želim vam lep začetek novega šolskega leta in vas lepo pozdravljam,
Jozef Poje, župnik

  1. Razred – ni zvezka
  2. Razred – delovni zvezek: Praznujmo z Jezusom – 11€
  3. Razred – delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj – 11€
  4. Razred – delovni zvezek: Pot v srečno življenje – 7€, učbenik: Pot v srečno življenje – 9€
  5. Razred: delovni zvezek: Znamenja na poti k Bogu – 7€, učbenik: Znamenja na poti k Bogu – 9€
  6. Razred: delovni zvezek: Skupaj v novi svet – 7€, učbenik: Skupaj v novi svet – 9€
  7. Razred: delovni zvezek: Kdo je ta? – 7€, učbenik: Kdo je ta?  – 9€
  8. Razred: delovni zvezek: V življenje – 7€, učbenik: V življenje – 9€
  9. Razred: delovni zvezek: Za tvojo duhovno rast, Delovni zvezek za pripravo na birmo, s špiralo, Marija Prikeržnik, Celjska Mohorjeva Družba – 12€
Veruicni-urnik-2021-2022-2

Veroucna-prijavnica-2021-2022

About

View all posts by