Četrta velikonočna nedelja

Jezusov evangelij nosi pečat časa, naroda in kulture, v kateri je nastal. Toda njegovo sporočilo sega v vse narode, čase in kulture. Jezus nam hoče povedati, da je njegov odnos do ljudi oseben. Kakor dobremu, pravemu pastirju vsaka ovca veliko pomeni, tako je vsak izmed nas Jezusu dragocen. Zgodba o pastirju in ovcah ni pravRead More

Novo zvonjenje v Dragomerju

Od leta 1985 je v Dragomerju urejeno avtomatsko električno zvonjenje in bitje. Prvo verzijo sta naredila g. Bonča in g. Rant ob pomoči domačinov. Nato je računalniško krmiljenje je izdelal g. Bavcon. Temeljito prenovo zvonov je leta 2002 naredil Janez Vrbančič. Vse zvonove je dal na ležaje, naredil nove jarme, novo konstrukcijo za pogon zvonov,Read More