Peta velikonočna nedelja

Življenje je pot. Tudi vera je pot, duhovna pot. Del poti je že za nami, od svetega krsta naprej, do danes. Veliko poti pa je še pred nami. In na tej poti je pomemben mejnik, zakrament svete birme. Kot nov začetek, po katerem sam izbiram smer, kam grem in kam želim priti. Čeprav je birmaRead More