Oznanila, 3. marec 2019

V ponedeljek, 4. marca, je zvečer po maši  srečanje molitvene skupine Beseda življenja. Naslov srečanja: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36).

V torek, 5. marca, ni verouka za 1., 2. in 3. razred, ker se vsi veroučenci udeležijo svete maše naslednji dan – v sredo – na pepelnico, 6. marca, ob 19:00 uri.  Redni verouk je le za birmance, 9. razred, ob 18:00.

Pepelnica – začetek postnega časa, strogi post ter dan molitve in spokornosti je v sredo, 6. marca.

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik vernikom na glavo posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Namen posta prvenstveno ni v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.

Za osnovno držo vernika Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti:

Strogi post, ki je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (praznovanje, pogreb…) zdržek ne veže.

Gotovo je na prvem mestu osebna odpoved razvadam, zasvojenostim  in grešnim oblikam življenja. Brez telesne drže in doslednosti ni mogoče pričakovati koraka k boljšemu na področju duhovnega življenja. Telesnega in duhovnega življenja namreč ni mogoče ločiti.

Pepelnična sreda je tudi prva sreda v mesecu marcu zato bodo po maši litanije v čast sv. Jožefu. Sreda je spominski dan na sv. Jožefa, priprošnjika družin, očetov, mož in za srečno zadnjo uro.

Vsako postno nedeljo je križev pot na Logu, od glavne ceste do cerkve na Logu, ob 15:00 uri. V primeru slabega vremena bo križev pot v kapeli na Logu. Tudi vsak postni petek je molitev križevega pota po maši na Brezovici.

Vsak delavnik v postnem času je molitev hvalnic ob 6:00 uri v prostorih Catehumeniuma.

Skavtski petek je 8. marca, ko pri maši sodelujejo skavti. Po maši je molitev križevega pota.

Postna delavnica, kjer bomo izdelovali znamenje križa s šestimi svečkami, znamenje šestih postnih nedelj, je v soboto, 9. marca, ob 9.00 uri na Brezovici.

Škofijsko srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih sodelavcev je v soboto, 9. marca, ob 9.00 uri v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu.

Klarin dan mladih v Nazarjah je v petek in soboto, 8. in 9. marca: https://katoliska-cerkev.si/26-klarin-dan-mladih-utihni-in-isci-boga-ki-zivi-v-tvojem-srcu

About

View all posts by