Nameni svetih maš od 7.2.2022 do 13.2.2022

7.2. ponsv. Koleta, redovnica  BR 19++ Namjesnik
   za zdravje
   + Tine in družina Slabe
8.2. torsv. Hieronim, red.
Slovenski kulturni dan, praznik
BR 19za domovino
   za zdravje (B.K.)
   + Ivana Pišek
9.2. sresv. Apolonija, muč. BR 19v zahvalo za življenje
  LG 19+ Ljudmila Miklavčič
10.2. četsv. Sholastika, red.BR  8++ Kosednar
  BR 19za srečno zadnjo uro
11.2. petsv. Lurška Mati Božja
svetovni dan bolnikov
BR 19za žive in ++iz Korlnove rodbine
   + Janez Celarc
   za zdravje
   + Marjan Seliškar
   v priprošnjo Lurški Materi Božji in sveti Filomeni za zdravje
za Božjo pomoč in milost pri sinovih potrebah in rešitev iz stiske
12.2. sobsv. Evlarija, muč.VG  8+ Marija in Anton Škufca ter + Frančiška Perpar
   + Anton in Terezija Marinko (Podpeška c.) ter + teta Albina Vidovič
  BR 13poročna sv. maša
  BR 19+ Frančišek Bokavšek in ++ starši Slana
   + Dušan Strelec
13.2. ned6. nedelja med letom
sv. Jordan, redovnik
BR    7za žive in pokojne župljane
 branje Božje besede LG:
Helena Kavčič in Joža Černetič
LG   8.30za poživitev vere v družini
   + Viktor Kozjek, 7. dan
 branje Božje besede VG:
Meta in Polona Marinko
VG  8.30+ Joži Istenič, obl. in Janez Istenič
   v zahvalo za 90. let
   + Peter Kržišnik, obl.
   na čast Lurški Materi Božji za zdravje
 branje Božje besede BR:
Natalija Kocjančič
BR  10+ Franc Podpadec, obl.
   + Franc Potokar, 6. obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.2., ob 8h: Tržaška cesta od št. 348 do 420, Kopalniška cesta.

About

View all posts by