Nameni svetih maš od 4.5.2020 do 10.5.2020

4.5. ponsv. Florjan, mučenecBR 19za zdravje
   v zahvalo
5.5. torsv. Angel, mučenecBR 19+ Milena, 1. obl. in Stane Peklaj
6.5. sresv. Dominik SavioBR 19po namenu (K)
7.5. četsv. Gizela, opatinjaBR  8za duše v vicah
8.5. petsv. Bonifacij, papežBR 19po namenu (A)
9.5. sobsv. Izaija, prerokBR 19+ Jožef Lukan
   + Miran Širec, obl.
10.5. ned5. velikonočna ned., BR    7za žive in pokojne župljane
 sv. Job, svetopisemski mož + Ivan Kavčnik
 LG 8.30+ Frančišek in Hermina Vehar
  VG 8.30+ Jakob in Jožefa Bogataj
   + Jožefa Kozina
   + Julijana, Stanislav in Stane Škoporc
  BR  10+ Jože in starši Namjestnik
   + Janez Juvančič, 30. obl.

Od 4. maja 2020 lahko duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:

  1. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  2. V cerkvi mora vsak nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
  3. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke.
  4. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. 
  5. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
  6. Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).
  7. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
  8. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra.
  9. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
  10. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

About

View all posts by