Nameni svetih maš od 22. do 28. februarja 2016

22. 2. PON Sedež apostola Petra BR 19 + Stanislava Vogel
23. 2. TOR sv. Polikarp, škof BR 19 + Štefka in Lojze Slabe
24. 2. SRE sv. Matija, apostol BR 19 + Frančiška Urbančič, obl.
25. 2. ČET sv. Valburga, op. BR   8 + Anton Felc
      ++ starši Zdešar in brat Ivan Zdešar
26. 2. PET sv. Aleksander, šk. BR 19 v zahvalo
27. 2. SOB sv. Gabrijel Žalostne BR 19 + Ivan Marinko, obl.
  Matere Božje   + Milka, Polde in Igor Grosman, obl.
      + Dušan Belič in starši Žvokelj
      + Janez, obl. in + Ivan Slana
28. 2. NED 3. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane
  sv. Roman, opat LG  8.30 + Marija Remškar, obl. in ++ Škandrovi
      + Ivanka in Herman Završnik
    VG 8.30 + Terezija in Anton Marinko (Podpeška cesta)
      + Franci Jesenovec, obl.
      ++ Gajštrovi in ++ Kušar
      + Marija Tompa
      + Francka Mrak
      + Marija Židanek, 30. dan
      + Jožefa Kozina, 1. obl.
    BR  10 + Vida Povše, obl.
      + Ignac, + Metod in + Danijel Trček, 20. obl.
      + Marija Rus, 30. dan

About

View all posts by