Nameni svetih maš od 20.12.2021 do 26.12.2021

20.12. posv. Evgen, mučenecBR 18v čast sv. Tereziji Deteta Jezusa
   + Alojzij Krek, 30. dan
  BR 14+ Franc Oven, pogreb
21.12. torsv. Peter Kanizij, duh.BR 18+ Jože in ++ straši Namjestnik
   + Julijana Zor
22.12. sresv. Frančiška Cabrini, redovnicaBR 18+ Irena Šimon
   + Jožef Žakelj
   za spravo z mamo in bratom
Olga Mlakar, 30. dan
23.12. četsv. Janez Kancij, duh.BR  8+ Ivan Kavčnik
  BR 18za zdravje (Gosar, Radomlje)
   v čast Svetemu Duhu za vero otrok (J. T. A. F.)
   + Jožef Tomšič, duhovnik
   + Jože Japelj, 7. dan
24.12. petsv. Adam in Eva, prastarša
sveti večer
LG 17.30+ Matija Remškar in družina Remškar
                  VG 17.30+ Stanislav Štrukelj
                 BR 19+ Marica Gorjan
   + Alojz Perger, obl.
po namenu
 polnočnica
branje Božje besede BR:
Tomaž in Mari Porenta
BR 24+ Metka Novak, 4. obl.
   + Peter Lohak, obl.
25.12. sobJEZUSOVO ROJSTVO BOŽIČBR    7  + Jure Mahne
   + Roman Čičmirko
 branje Božje besede LG:
Marinka in Janko Logar
LG  8.30++ starši Čajko in +Janez Čajko
 branje Božje besede VG:
Ana in Tine Stegel
VG 8.30+ Slavka Peterca in Milan Majer
   ++ starši Bogataj in Kristan
   ++ iz družine Jesenovec in Ivan Marinčič
   + Jerica in Ivan Marinko
   + Miro Benćić
 branje Božje besede BR:
Andrej in Ana Kodba
BR 10za žive in pokojne župljane
   + Frančiška Herič
   + Ivan Slana, obl. in Janez Slana
   + Ana in Franc Trček, obl.
   + Jana Kršmanc
   + Ivan, Ana, obl. in Janez Žmavc
   + Jože, Marija in Marjan Oven, obl.
26.12. ned  Nedelja Svete Družine,
sv. Štefan, mučenec
BR    7++ starši Kršmanc
   branje Božje besede LG:
Branka Štrukelj in Lojzka Šarabon
LG  8.30za žive in pokojne župljane
 branje Božje besede VG:
Tončka in Viktor Poličnik
VG 8.30+ Ignac Jakomin, oče
       +Anton Iskra, obl. in Marija Iskra
   + Janez Marinko, Gršakov
   + Ivanka in Franc Zor
   + Vesna Meglen, 5. obl.
 branje Božje besede BR:
Vili in Hajdi Kosednar
BR  10+ Valentin Skodlar, 32. obl.
   + Marija Celarc
   + Bojana Bokavšek, 30. dan
državni praznikDan samostojnosti in enostnostiDR 10za domovino
   + Frančiška in Alojz Fišter
   + Ivana in Alojz Kavčnik

About

View all posts by