Nameni svetih maš od 17.5.2021 do 23.5.2021

sv. Jošt, puščavnikBR 19za srečen porod ter za zdravje matere in otroka
  za blagoslov v družini
sv. Janez I., papežBR 19v dober namen
  za družine učencev 1. razreda
  ++ Žitko
  + Marjeta Baškovč Peklaj, 7. dan
sv. Urban I., papežBR 19za blagoslov poti
  za dušno, duhovno in telesno zdravje
sv. Bernardin, duhovnikBR  8+ Roman Čičmirko
 BR 19+ Slobodan Brajović
sv. Krištof in mehiški mučenciBR 19za družine učencev 4. razreda
  + Janez Celarc
sv. Marjeta, redovnicaVG  8+ Marija in Milan Tahirovič
  + Marianne Virag Kelenc
 BR   8za birmance
 BR  10za birmance
 BR 19+ Frančiška, obl., Jože, Ivan in Peter Šivic
  + Irena Šimon
  + Frančiška Herič
  ++ Novak in ++ Sedej
BINKOŠTI
sv. Socerb, muč.
BR    7za žive in pokojne župljane
    za umsko, duševno in telesno zdravje
branje Božje besede LG:
Majda Turk  
LG   8.30+ Ivan in Marija Turk ter Alojz Rode
  + Vincencij Kodelja
branje Božje besede VG:
Jana Rotar
VG  8.30+ Stanislav Švigelj
  + Ivan Zbačnik
  + Rado Švigelj, 4. obl.
  + Drago Glavica
  + Anton in Marija Nartnik, 4.obl.
  za blagoslov naše domovine
  + Ivan Marinčič
  + Albina Juha, obl. in + Amalija Rotar, obl.
branje Božje besede BR:
Mojca in Metod Žitko
BR  10++ iz družine Celarc
  ++ Žitko
  + Franc Kozale, 3. obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, torek, 18.5., ob 16h: starši birmancev.

About

View all posts by