Nameni svetih maš od 10.1.2022 do 16.1.2022

10.1. ponsv. Gregor Niški in sv. Viljem, škofBR 19+ Olga Mlakar in za blagoslov v življenju
   + Štefan Lebar
11.1. torsv. Pavlin Oglejski, škofBR 19po namenu(G)
   ++ starša Marija in Ivan Zakrajšek ter ++ predniki
12.1. sresv. Tatjana, mučenkaBR 19po namenu (D)
   za zdravje (J.M.)
13.1. četsv. Veronika, devicaBR  8za zdravje
  BR 19za ozdravitev družinskega debla , J.C.)
   + Slavka Alojzija Šimenc, 7. dan
14.1. petsv. Oton, redovnikBR 19+ Janez in Ivan Slana
   + Edi Jezeršek
15.1. sobsv. Absalom, škofVG 8za ++ starše in otroke Opeka
   + Marta Perne, 7. dan
 celodnevno češčenje na BrezoviciBR  8++ Gosar in ++ Mihevc
  BR 10++ družina Namjesnik
   + Jožef Žakelj
  BR 19+ Marija Armič
   + Jožef žakelj in ++ starši Žakelj
   + Alojz Suhadolnik in + Ivanka Suhadolnik, 20. obl.
16.1. nedAntonova nedelja
sv. Marcel, papež
BR    7za žive in pokojne župljane
     + Anton in Marija ter starši Kavčnik
 branje Božje besede LG:
Lara inj Anja Meglen
LG 8.30+ Helena Kos, roj. Kavčič
   + Pavla Prah, 6. obl.
 branje Božje besede VG:
Jana Rotar
VG 8.30+ Izidor Smrtnik, 12. obl.
   + Stanislav Švigelj
   v zahvalo in priprošnjo za milost
   + Frančišek Rotar, 10. obl.
 branje Božje besede BR:
Peter in Genči Mravlje
BR  10+ Marjeta Mravlje, roj. dan
   + Marija Oven, 23. obl. ter Jože in Marjan Oven
   ++ starši Rotar in Jamnik ter + Marija Remškar
   + Cilka Starkež, 20. obl. in + Micka Lavriša
   + Janez Celarc
   + Ivan Brumat in Branko Kert
   + Jernej Stražišar, obl.
   + Anton Rozman

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 14.1., ob 8h: Pot za stan.

About

View all posts by