Nameni svetih maš od 1. do 7. februarja 2016

1. 2. PON sv. Brigita Irska, op. BR 19 za zdravje v družini
2. 2. TOR JEZUSOVO BR   8 + Nevenka Jernejčič
DAROVANJE BR 19 + Marijan Seliškar
3. 2. SRE sv. Blaž, škof BR 19 ++ Žitko in Rotar
4. 2. ČET sv. Gilbert BR   8 ++Gršakovi in starši Dobrovoljc
+ Karel Stanovnik, obl.
5. 2. PET sv. Agata, muč. BR 19 + Nace Pezdir, obl. (Podpeška 95)
+ Marija Rus, 7. dan
6. 2. SOB sv. Pavel Miki, muč. BR 19 + Štefanija Tekavčič (družina Marolt)
  + Stane Sever, obl.
7. 2. NED 5. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane
sv. Koleta (Nika) + Ana Pezdir, 30. dan
  + Ivan in Pavla Švigelj
LG  8.30 + Neža Gerkšič, Anton Gerkšič in Marjan Gerkšič
  VG 8.30 + Vincenc Jesenovec, obl.
  ++ Šimnovi
    + Ivan in Marija Zvoljenk
+ Heinrich Rudolf Sieger in
+ Joži Sieger
+ Roza Krapež, obl. ter
+ Marija in Viktor Čibej
+ Marija Židanek, 7. dan
BR  10 + Jožef Sešek

About

View all posts by