Postavljanje novih orgel

Postavitev novih orgel v župnijski cerkvi na Brezovici se približuje zaključku. Projekt z veliko začetnico in ponosom, saj ga župnija vodi in ga bo zaključila v celoti sama. Čas negotovosti zadnjih let se počasi odmika v pozabo, vidno pa na prenovljenem koru domače cerkve vsej veličini zavzema svoje mesto nova orgelska omara. V decembru 2015Read More

Oznanila, 6. marec 2016

kapela v župnišču

V postnem času je priložnost za sveto spoved vsaj 15 min pred vsako sveto mašo, še posebej pa pred nedeljsko sveto mašo in ob petkih. Ves postni čas je v župniji, v dvorani nasproti župnišča, vsako jutro od ponedeljka do petka ob 6h molitev hvalnic. Srečanje Besede življenja je v ponedeljek, 7.3., po sv. maši.Read More